Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả huy động nguồn tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đại Dương

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu gv7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 13 Dung lượng 0.19 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục tiêu tổng quát của luận văn này là: Đưa ra được các giải pháp cụ thể để khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại làm giảm hiệu quả thu hút tiền gửi và đề xuất những hướng đi mới có tính cạnh tranh cao trong thời gian sắp tới để khai thác và nâng cao hiệu quả huy động nguồn tiền gửi trên thị trường. Mời các bạn tham khảo!

MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU<br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> LỜI MỞ ĐẦU ............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN<br /> TIỀN GỬI CỦA NHTM ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1. Lý luận chung về ngân hàng thương mại ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Vai trò của ngân hàng thương mại ............. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.3. Các hoạt động chính của NHTM ................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2. Lý luận chung về hoạt động huy động tiền gửi của NHTMError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 1.2.1. Khái niệm về tiền gửi và huy động tiền gửi Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Các loại tiền gửi .......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.3. Vai trò của tiền gửi ..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3. Hiệu quả huy động tiền gửi tại NHTM .......... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1. Quan niệm về hiệu quả huy động tiền gửi .. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động tiền gửiError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 1.3.3. Biện pháp nâng cao hiệu quả huy đồng tiền gửi của NHTM...............Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.3.4. Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động nguồn tiền gửiError! Bookmark<br /> not defined.<br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN TIỀN GỬI TẠI<br /> NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNG ........................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1. Giới thiệu chung về ngân hàng TMCP Đại DươngError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ............. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Bộ máy tổ chức ............................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Nội dung hoạt động của ngân hàng ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010-2013Error!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 2.2. Thực trạng huy động nguồn tiền gửi tại ngân hàng TMCP Đại Dương ......Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Hoạt động huy động tiền gửi tại ngân hàng TMCP Đại Dương ............... 46<br /> 2.2.2. Đánh giá hiệu quả huy động nguồn tiền gửi thông qua các chi tiêu ...Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.3.Các biện pháp nâng cao hiệu qủa huy động tiền gửi ngân hàng TMCP Đại<br /> Dương đã áp dụng................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3. Tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động huy động nguồn<br /> tiền gửi tại ngân hàng TMCP Đại Dương............. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.1. Những tồn tại trong công tác huy động tiền gửi tại ngân hàng TMCP Đại<br /> Dương .................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.3.2. Nguyên nhân của các tồn tại ...................................................................... 72<br /> CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG<br /> NGUỒN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNGError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 3.1. Định hướng phát triển của ngân hàng TMCP Đại DươngError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động nguồn tiền gửi tại ngân hàng TMCP<br /> Đại Dương ................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.1. Thực hiện tốt công tác phân tích thị trường huy động tiền gửi. ..........Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.2. Sử dụng linh hoạt lãi suất như công cụ để tăng cường quy mô điều chỉnh cơ<br /> cấu tiền gửi ............................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.3. Đa dạng hoá các sản phẩm huy động tiền gửi bằng cách gia tăng tiện ích và<br /> <br /> tính chất. ................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2.4. Quản lý nguồn tiền gửi theo đúng phương pháp, mục tiêu. ................Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.2.5. Đào tạo nâng cao trình độ và nghiệp vụ của cán bộ.Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 3.2.6. Tăng cường hoạt động Marketing của ngân hàngError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 3.2.7. Đổi mới hệ thống công nghệ hiện đại ......... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động nguồn tiền gửi tại ngân<br /> hàng TMCP Đại Dương.......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Kiến nghị đối với Chính phủ ....................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Kiến nghị với NHNN ..................................... Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN<br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do lựa chọn đề tài<br /> Để kiếm được lợi từ những đồng vốn của mình, nhà đầu tư hiện nay có rất nhiều<br /> kênh đầu tư để lựa chọn như chứng khoán, bất động sản, vàng, gửi tiền vào ngân hàng…<br /> Trong bối cảnh thị trường chứng khoán chững lại và đi xuống, thị trường bất động sản<br /> đóng băng, thị trường vàng bấp bênh và tiềm ẩn nhiều rủi ro thì việc gửi tiền vào ngân<br /> hàng dường như là kênh an toàn và được nhiều nhà đầu tư lựa chọn trong ngắn hạn để<br /> chờ cơ hội đầu tư mới.<br /> Hiện nay nước ta có khoảng gần 60 Ngân hàng bao gồm các Ngân hàng thương mại<br /> trong nước và ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài. Với tốc độ phát triển và ngày càng<br /> phình to của hệ thồng ngân hàng như hiện nay thì mức độ cạnh tranh giữa các Ngân hàng<br /> để tồn tại và giữ thị phần của mình ngày càng trở lên khốc liệt. Một thị trường nhiều<br /> người tham gia để chia nhau miếng bánh nhỏ - đã trở thành bài toán khó cho các ngân<br /> hàng trong chiến dịch đẩy mạnh thu hút tiền gửi của cá nhân, tổ chức kinh tế và ngân<br /> hàng TMCP Đại Dương cũng không nằm ngoài guồng quay này. Để duy trì hoạt động và<br /> <br /> phục vụ cho mục đích kinh doanh, ngân hàng cần một lượng vốn rất lớn. Nguồn vốn các<br /> ngân hàng huy động được xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng nguồn vốn chủ yếu<br /> vẫn là nguồn tiền gửi của tổ chức và dân cư. Vấn đề huy động vốn tiền gửi này sao cho<br /> hiệu quả luôn là vấn đề khiến các nhà quản trị ngân hàng phải đau đầu, nhất là trong tình<br /> hình chính trị và kinh tế thế giới có nhiều bất ổn như hiện nay, ngân hàng nhà nước siết<br /> chặt lãi suất và liên tục điều chỉnh lãi suất trần cho kỳ hạn dưới 1 năm xuống mức thấp từ<br /> 14% xuống 13%, 12%, rồi 9%, 8% và hiện tại đang dừng lại ở 7%, mức giảm này có thể<br /> sẽ xuống thấp hơn đã tác động không nhỏ đến tâm lý người gửi tiền và gây những ảnh<br /> hưởng xấu đến công tác huy động tiền gửi của ngân hàng.<br /> Nhận thấy đây là một vấn đề cấp thiết và có ý nghĩa thực tiến cao nên tôi đã chọn đề<br /> tài: “Nâng cao hiệu quả huy động nguồn tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đại Dương”.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> 2.1. Mục tiêu tổng quát<br /> - Đưa ra được các giải pháp cụ thể để khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại làm<br /> giảm hiệu quả thu hút tiền gửi và đề xuất những hướng đi mới có tính cạnh tranh cao<br /> trong thời gian sắp tới để khai thác và nâng cao hiệu quả huy động nguồn tiền gửi trên thị<br /> trường.<br /> 2.2. Mục tiêu cụ thể:<br /> - Phát hiện những hạn chế trong huy động tiền gửi tại ngân hàng TMCP Đại Dương<br /> - So sánh các chương trình thu hút tiền gửi tại ngân hàng TMCP Đại Dương với một<br /> số NH TMCP khác trên địa bàn.<br /> - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả huy động tiền gửi tại ngân hàng TMCP Đại<br /> Dương<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu.<br /> - Đối tượng nghiên cứu: Hiệu quả hoạt động huy động tiền gửi của NHTM<br /> - Phạm vi nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu hoạt động huy động tiền gửi bao gồm<br /> tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm của cá nhân và tổ chức tại ngân<br /> hàng TMCP Đại Dương từ năm 2010 đến tháng 6/2013<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Cơ sở lý thuyết để phân tích thực tiễn<br /> <br /> - Phương pháp so sánh<br /> - Một số phương pháp xử lý số liệu, phân tích bao gồm cách tính trung bình giản<br /> đơn và trung bình gia quyền để đánh giá nhằm làm rõ vấn đề mà mục tiêu nghiên cứu đề<br /> ra.<br /> Các dữ liệu cần thu thập<br /> - Kết quả huy động theo năm từ năm 2010 đến tháng 6/2013<br /> - Các chương trình triển khai để tăng huy động tiền gửi<br /> Nguồn dữ liệu<br /> + Nguồn dữ liệu thứ cấp:<br /> Đây là nguồn dữ liệu được thu thập từ các báo cáo thường niên và kết quả điều tra<br /> nghiên cứu trước đó<br /> + Nguồn dữ liệu sơ cấp<br /> Đây là nguồn dữ liệu thu thập được qua điều tra khảo sát, thăm dò ý kiến khách<br /> hàng trực tiếp tại quầy giao dịch. Đối tượng khảo sát là khách hàng gửi tiết kiệm và<br /> khách hàng thực hiện các giao dịch khác.<br /> 6. Kết cấu của luận văn<br /> Ngoài lời mở đầu và kết luận, luận văn gồm ba phần:<br /> Chương 1: Một số lý luận chung về hiệu quả huy động nguồn tiền gửi của NHTM<br /> Chương 2: Thực trạng hiệu quả huy động nguồn tiền gửi tại ngân hàng TMCP Đại<br /> Dương<br /> Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động nguồn tiền gửi tại ngân<br /> hàng TMCP Đại Dương<br /> CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN<br /> TIỀN GỬI CỦA NHTM<br /> 1.1. Lý luận chung về ngân hàng thương mại<br /> 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại<br /> Ở Việt Nam: Luật các tổ chức tín dụng mới nhất năm 2010 đã định nghĩa:. “Ngân<br /> hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng<br /> và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận”<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao hiệu quả huy động nguồn tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đại Dương

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
gv7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Hiệu quả huy động nguồn tiền gửi, Ngân hàng TMCP Đại Dương, Huy động nguồn tiền gửi, Thị trường tiền gửi, Cơ cấu vốn, Huy động vốn
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
0.19 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-hieu-qua-huy-dong-nguon-tien-gui-tai-Ngan-hang-TMCP-Dai-Duong.PDF[0.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT