Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Ngô Quyền Hải Phòng

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Mã tài liệu az7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 11 Dung lượng 0.17 M Lần tải 0 Lần xem 1
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Nội dung chính của luận văn được chia làm 3 chương: Chương 1 - Tổng quan chung về tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ; chương 2 - Thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Ngô Quyền Hải Phòng; chương 3 - Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Ngô Quyền Hải Phòng. Mời các bạn tham khảo!

i<br /> <br /> Chương 1: Tổng quan chung về tín dụng ngân hàng đối với<br /> doanh nghiệp vừa và nhỏ<br /> 1.1. Khái quát về doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam<br /> Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/06/2009 quy định: Doanh nghiệp nhỏ và vừa là<br /> cơ sở kinh doanh đã đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, được chia thành ba<br /> cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn hoặc số lao động bình quân năm,<br /> cụ thể được xác định tùy theo từng khu vực kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản;<br /> Công nghiệp và xây dựng; Thương mại và dịch vụ.<br /> Đặc điểm của DNVVN là có vốn đầu tư ban đầu ít; tồn tại và phát triển ở hầu hết các<br /> lĩnh vực, các thành phần kinh tế; có tính năng động cao trước những thay đổi của thị<br /> trường; tuy nhiên năng lực kinh doanh còn hạn chế và năng lực quản lý còn thấp. Mặc<br /> dù vậy, các DNVVN đóng vai trò khá quan trọng trong nền kinh tế quốc dân: Tạo việc<br /> làm và thu nhập cho người lao động; Thu hút nguồn vốn trong dân; Đóng góp lớn vào<br /> tăng trưởng kinh tế và tạo sự linh hoạt cho nền kinh tế.<br /> Với đặc điểm vốn đầu tư ban đầu ít, các DNVVN luôn có nhu cầu bổ sung vốn kinh<br /> doanh. tín dụng ngân hàng là một kênh huy động vốn chủ yếu của các DNVVN, đóng<br /> vai trò quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN này, là công cụ<br /> tích tụ và tập trung vốn để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hỗ trợ cho các doanh nghiệp<br /> trong việc tự do di chuyển vốn từ ngành này sang ngành khác…<br /> 1.2. Tín dụng ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ<br /> Để thỏa mãn tốt nhất các nhu cầu tín dụng của nhiều loại khách hàng, ngân hàng<br /> luôn tìm cách đa dạng hóa các dịch vụ và các hình thức tín dụng mà họ cung cấp. Các<br /> nghiệp vụ tín dụng, theo nghĩa rộng bao gồm các hình thức như chiết khấu, cho vay,<br /> bảo lãnh, và cho thuê tài chính. Tuy nhiên, tín dụng trong trường hợp này luận văn chỉ<br /> đề cập tới tín dụng theo nghĩa hẹp, có nghĩa là chỉ bao gồm hoạt động cho vay. Theo<br /> <br /> ii<br /> <br /> đó, các hình thức tín dụng mà ngân hàng áp dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ<br /> là cho vay từng lần và Cho vay theo hạn mức tín dụng. Dù cho vay theo hình thức nào<br /> thì chất lượng tín dụng luôn là vấn đề quan tâm lớn của các ngân hàng khi tiến hành<br /> cho vay.<br /> 1.3. Chất lượng tín dụng<br /> Chất lượng tín dụng là sự đáp ứng yêu cầu của khách hàng, phù hợp với sự phát triển<br /> kinh tế xã hội và đảm bảo sự tồn tại, phát triển của ngân hàng. Để đánh giá chất lượng<br /> hoạt động tín dụng của một ngân hàng thương mại là tốt hay xấu thì người ta sử dụng<br /> kết hợp các chỉ tiêu định tính như: Sự đóng góp của hoạt động tín dụng ngân hàng đến<br /> quá trình phát triển kinh tế- xã hội; Uy tín của ngân hàng, mức độ thoả mãn của khách<br /> hàng đối với các khoản tín dụng…và chỉ tiêu định lượng như: Chỉ tiêu về tăng trưởng<br /> tín dụng, nợ có tài sản đảm bảo, nợ quá hạn, thu nhập từ hoạt động tín dụng…<br /> Khi các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng của một ngân hàng là xấu thì cần nghiên<br /> cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng để có thể đề ra được hướng khắc<br /> phục được chính xác. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng gồm có nhân tố<br /> chủ quan như: công tác thẩm định dự án vay vốn, trình độ nghiệp vụ, đạo đức của cán<br /> bộ tín dụng, vốn tự có của ngân hàng… và các nhân tố khách quan như: năng lực kinh<br /> doanh, uy tín đạo đức của khách hàng, môi trường kinh tế, môi trường pháp lý, môi<br /> trường chính trị xã hội.<br /> Trên cơ sở vận dụng những lý thuyết chung về tín dụng ngân hàng đối với DNVVN,<br /> luận văn tiến hành phân tích thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa<br /> và nhỏ tại NHTMCP Quân Đội – CN Ngô Quyền Hải Phòng.<br /> Chương 2: Thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại<br /> Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Ngô Quyền Hải Phòng<br /> 2.1. Tổng quan về NHTMCP Quân Đội – CN Ngô Quyền Hải Phòng<br /> <br /> iii<br /> <br /> Ngân hàng Quân Đội – CN Ngô Quyền được hình thành bằng việc nâng cấp chi nhánh<br /> cấp 2 trực thuộc chi nhánh MB Hải Phòng vào tháng 8 năm 2006. Tuy nhiên đến nay,<br /> CN Ngô Quyền vẫn hoạt động với tư cách chi nhánh cấp 2 trực thuộc CN Hải Phòng<br /> nên mô hình chi nhánh tương đối gọn nhẹ, cơ cấu gồm có Giám đốc và 2 phòng nghiệp<br /> vụ là Phòng kế toán và Phòng kinh doanh với tổng số cán bộ nhân viên chi nhánh là 12<br /> người, trong đó 100% trình độ đại học.<br /> 2.2. Khái quát về khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTMCP Quân Đội –<br /> CN Ngô Quyền Hải Phòng<br /> MB Ngô Quyền đặt tại Hải Phòng, thành phố biển nên cơ cấu khách hàng doanh<br /> nghiệp vừa và nhỏ của chi nhánh MB Ngô Quyền Hải Phòng mang những đặc điểm<br /> khá đặc trưng của thành phố Cảng. Hầu hết khách hàng DNVVN của chi nhánh hoạt<br /> động trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ như vận tải hàng hóa, dịch vụ giao nhận,<br /> xuất nhập khẩu hàng hóa…<br /> 2.3. Thực trạng chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại<br /> NHTMCP Quân Đội - CN Ngô Quyền Hải Phòng<br /> Hoạt động tín dụng tại MB Ngô Quyền Hải Phòng thời gian qua luôn tuân thủ chặt chẽ<br /> chính sách tín dụng nội bộ của MB về tài sản đảm bảo tiền vay, về hạn mức phát quyết<br /> tín dụng, về mức cho vay tối đa với một khách hàng, nhóm khách hàng, về mức cho<br /> vay tối đa không có tài sản đảm bảo... Tuy nhiên, tại MB Ngô Quyền, quy trình tín<br /> dụng hiện vẫn tập trung hầu hết vào chuyên viên quan hệ khách hàng, gây ra tình trạng<br /> quá tải cho chuyên viên quan hệ khách hàng và chất lượng công việc không đảm bảo.<br /> Đồng thời, quy trình tín dụng còn khá rườm rà khi hồ sơ sau khi thẩm định còn phải<br /> chuyển qua nhiều khâu tái thẩm định sau đó nên thời gian ra thông báo phê duyệt là<br /> chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu khách hàng. Việc áp dụng chính sách tài sản đảm<br /> bảo trong việc định giá tài sản tại chi nhánh còn cứng nhắc, chưa quan tâm thích đáng<br /> đến yếu tố thị trường nên giá trị định giá tài sản của chi nhánh chưa được phù hợp, gây<br /> <br /> iv<br /> <br /> khó khăn cho khách hàng. Đây cũng là thực trạng của việc áp dụng quy trình tín dụng<br /> và chính sách tín dụng đối với các DNVVN tại chi nhánh.<br /> Tín dụng DNVVN của chi nhánh thời gian qua tăng trưởng với tốc độ tương đối cao,<br /> gấp khoảng 1,35 lần tốc độ tăng trưởng tín dụng chung toàn chi nhánh. Toàn bộ dư nợ<br /> DNVVN của chi nhánh đều được đảm bảo bằng tài sản. Nợ quá hạn và nợ xấu khu vực<br /> DNVVN của chi nhánh tăng liên tục cả về quy mô và tỷ trọng từ năm 2007 đến năm<br /> 2009. Mặc dù cùng với sự tăng trưởng về dư nợ cho vay DNVVN và tỷ trọng dư nợ<br /> DNVVN/tổng dư nợ của chi nhánh, thu nhập từ cho vay DNVVN cũng có sự tăng<br /> trưởng tương ứng nhưng tốc độ tăng trưởng thu nhập từ tín dụng DNVVN vẫn thấp<br /> hơn khá nhiều so với tốc độ tăng trưởng tín dụng. Nguyên nhân chính là do nợ quá hạn<br /> của chi nhánh cũng tập trung phần lớn ở đối tượng DNVVN khiến cho một phần lãi từ<br /> cho vay DNVVN không thu được khiến thu nhập từ cho vay DNVVN giảm xuống.<br /> 2.4. Đánh giá chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHTMCP<br /> Quân đội – CN Ngô Quyền Hải Phòng<br /> Như vậy là nhìn chung, hoạt động tín dụng DNVVN của chi nhánh thời gian<br /> qua cũng đã đạt được những kết quả nhất định như: Dư nợ cho vay DNVVN tăng<br /> trưởng tương đối nhanh và vững chắc, tốc độ tăng trưởng dư nợ DNVVN tương đối<br /> cao, tất cả dư nợ của khách hàng DNVVN đều được đảm bảo bằng tài sản…<br /> Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng chất lượng tín dụng DNVVN còn rất nhiều tồn tại<br /> cần khắc phục, đó là: Chi nhánh chưa áp dụng đầy đủ quy trình tín dụng chung của hệ<br /> thống vào quá trình thực hiện cho vay; Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của chi nhánh ở<br /> mức cao và có xu hướng tăng qua các năm và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh<br /> doanh của chi nhánh; tín dụng DNVVN chưa đa dạng về ngành nghề, thời gian giải<br /> quyết hồ sơ và việc định giá tài sản đảm bảo còn khiến nhiều khách hàng chưa hài<br /> lòng. Nguyên nhân của thực trạng này có thể kể đến những Nguyên nhân xuất phát từ<br /> ngân hàng như: cứng nhắc trong việc định giá tài sản đảm bảo; trình độ năng lực của<br /> <br /> v<br /> <br /> các cán bộ quan hệ khách hàng chưa cao; công tác thẩm định dự án thực hiện chưa thật<br /> tốt, tín dụng DNVVN chưa đa dạng về ngành nghề…; Nguyên nhân xuất phát từ khách<br /> hàng như: Độ tin cậy của các báo cáo tài chính không cao, tư cách đạo đức và năng lực<br /> quản trị kém, năng lực lập và trình bày dự án của các DNVVN chưa thật tốt…; Nguyên<br /> nhân xuất phát từ môi trường bên ngoài như: môi trường pháp lý chưa thực sự thông<br /> thoáng, môi trường kinh tế còn nhiều biến động…<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Ngô Quyền Hải Phòng

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
az7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Nâng cao chất lượng tín dụng, Chất lượng tín dụng, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội, Chi nhánh Ngô Quyền Hải Phòng
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
11
Dung lượng
0.17 M
Lần xem
1
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Nang-cao-chat-luong-tin-dung-doi-voi-doanh-nghiep-vua-va-nho-tai-Ngan-hang-Thuong-mai-co-phan-Quan-Doi-Chi-nhanh-Ngo-Quyen-Hai-Phong.PDF[0.17 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT