Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Mối quan hệ giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và cổ đông chiến lược

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      5      0
Mã tài liệu j07cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 5 Dung lượng 0.19 M Lần tải 0 Lần xem 5
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Đề tài nghiên cứu được xây dựng thành luận văn tốt nghiệp với 4 chương cụ thể như sau: Chương 1 - Tổng quan về các nghiên cứu có liên quan, chương 2 - Cơ sở lý luận về cổ đông chiến lược và mối quan hệ giữa cổ đông chiến lược với công ty cổ phần, chương 3 - Thực trạng mối quan hệ giữa vietcombank và cổ đông chiến lược và chương 4 - Một số giải pháp tăng cường mối quan hệ giữa vietcombank và cổ đông chiến lược. Mời các bạn tham khảo!

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> <br /> Hội nhập quốc tế với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các ngân hàng<br /> trong và ngoài nước, các ngân hàng hiện nay đang trong trạng thái cạnh tranh<br /> quyết liệt trong tất cả các lĩnh vực dịch vụ ngân hàng. Để tồn tại trong môi<br /> trường cạnh tranh hiện nay ngoài việc các ngân hàng phải có một chiến lược<br /> kinh doanh đúng đắn, năng lực tài chính đủ mạnh, nền công nghệ hiện đại.<br /> Việt Nam đang trong quá trình hội nhập mạnh mẽ với khu vực và toàn<br /> cầu. Tuy nhiên, so với ngân hàng nước ngoài, dịch vụ, công nghệ, công tác<br /> quản trị của hệ thống ngân hàng trong nước vẫn còn thua kém nhiều. Chính vì<br /> vậy, trong những năm trở lại đây, hợp tác với các đối tác chiến lược để thông<br /> qua đó khai thác được thế mạnh của các bên là hướng đi của nhiều ngân hàng<br /> đặt ra trong chiến lược kinh doanh của mình.<br /> Hiện nay nhiều ngân hàng TMCP của Việt Nam đang nhắm đến mục tiêu<br /> mời gọi được nhiều nhà đầu tư chiến lược, các đối tác lớn có tiềm lực từ nước<br /> ngoài để tạo ra bước đột phá về công nghệ, về quản trị và dịch vụ, trang bị<br /> năng lực cạnh tranh cho mình trước khi bước vào cuộc chơi mới đầy hứa hẹn<br /> và nhiều thách thức. Nắm vững được xu hướng đó, Ngân hàng TMCP Ngoại<br /> thương Việt Nam (Vietcombank) đã có những bước đi chủ động, tích cực hội<br /> nhập và lựa chọn được cổ đông chiến lược là Ngân hàng TNHH Mizuho của<br /> Nhật Bản.<br /> Xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn trong hoạt động kinh<br /> doanh nói chung và hoạt động ngân hàng nói riêng, tác giả lựa chọn đề tài:<br /> “Mối quan hệ giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và cổ đông<br /> chiến lược”. Vì theo tác giả thấy đây là một đề tài đến nay vẫn chưa có công<br /> trình nào nghiên cứu, mặt khác trong khuôn khổ đề tài tác giả chỉ tập trung<br /> <br /> nghiên cứu cổ đông chiến lược của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt<br /> Nam, không nghiên cứu cổ đông chiến lược nói chung. Đề tài nghiên cứu<br /> được xây dựng thành luận văn tốt nghiệp với 4 chương cụ thể như sau:<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN<br /> Luận văn đã đưa ra được tổng quan những nghiên cứu trước đây của các<br /> tác giả khác về quản trị công ty, hầu hết những nghiên cứu chỉ tập trung<br /> nghiên cứu tổng thể về quản trị công ty, về cơ cấu sở hữu.... Tuy nhiên,<br /> nghiên cứu về quản trị công ty trong mối quan hệ với cổ đông chiến lược là<br /> vấn đề mới, chưa có đề tài nào nghiên cứu về vấn để cổ đông chiến lược nói<br /> chung và cổ đông chiến lược tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam<br /> nói riêng.<br /> <br /> CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC VÀ<br /> MỐI QUAN HỆ GIỮA CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC VỚI<br /> CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> Luận văn trên cơ sở lý thuyết đã có một cái nhìn tổng quan về quản trị<br /> công ty, công ty cổ phần, những khác biệt về quyền lợi và vốn sở hữu cổ<br /> đông, cổ đông chiến lược. Đồng thời, cũng đưa ra bài học kinh nghiệm thông<br /> qua nghiên cứu kinh nghiệm hợp tác với cổ đông chiến lược tại một số ngân<br /> hàng ở Việt Nam như: Viettinbank và Eximbank. Qua phân tích tác giả cũng<br /> đưa ra được sự cần thiết phải có sự tham gia của cổ đông chiến lược. Việc<br /> hợp tác với cổ đông chiến lược mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức. Dựa trên<br /> nền tảng tiềm lực tài chính mạnh, công nghệ hiện đại – tiên tiến, kinh nghiệm<br /> quản trị, điều hành ngân hàng theo cơ chế thị trường hàng trăm năm và sản<br /> <br /> phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng, phong phú, các định chế tài chính nước<br /> ngoài (với tư cách là cổ đông chiến lược của ngân hàng Việt Nam) đang được<br /> kỳ vọng hỗ trợ, giúp đỡ và song hành cùng với ngân hàng Việt Nam để phát<br /> huy hơn nữa các thế mạnh sẵn có và nâng cao năng lực quản trị, điều hành,<br /> mở rộng, phát triển các lĩnh vực, sản phẩm dịch vụ còn yếu của các ngân hàng<br /> Việt Nam. Thực tế cho thấy, sự tham gia của cổ đông chiến lược nước ngoài<br /> tại các ngân hàng Việt Nam đã tạo động lực và điều kiện cho các ngân hàng<br /> Việt Nam tăng cường được tính công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng<br /> hoạt động và khả năng cung cấp dịch vụ, đồng thời khẳng định được tầm vóc,<br /> thương hiệu trên thị trường nội địa và quốc tế. Vì vậy, việc các ngân hàng<br /> Việt Nam chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nước ngoài trong<br /> bối cảnh hội nhập quốc tế là rất cần thiết.<br /> CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA VIETCOMBANK<br /> VÀ CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC<br /> Luận văn nêu khái quát được tổng quan về Vietcombank, cơ cấu tổ chức,<br /> và kết quả kinh doanh của Vietcombank. Qua phân tích, có thể thấy được<br /> trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh của Vietcombank ổn định và<br /> phát triển tốt. Các chỉ số kinh doanh đều hiệu quả và an toàn, đảm bảo lợi ích<br /> cho khách hàng và cổ đông. Vietcombank hướng tới một ngân hàng đa năng<br /> và hướng tới ngân hàng số một về bán lẻ, số hai về bán buôn.<br /> Đồng thời, trong chương này, tác giả cũng giới thiệu về cổ đông chiến<br /> lược của Vietcombank. Cổ đông chiến lược duy nhất tại thời điểm hiện tại của<br /> Vietcombank là một đối tác của Nhật Bản, Ngân hàng Mizuho. Đây là một<br /> trong ba ngân hàng lớn nhất của Nhật Bản, ngân hàng có uy tín không chỉ<br /> trong khu vực mà còn trên thị trường tài chính thế giới.<br /> Sự hợp tác giữa Vietcombank và Mizuho đánh dấu một bước quan trọng<br /> <br /> khẳng định quá trình cổ phần hóa của Vietcombank đã hoàn tất và đây cũng là<br /> sự hợp tác đầu tiên của Vietocmbank với cổ đông nước ngoài. Quá trình hợp<br /> tác diễn ra được 4 năm nhưng đã có những bước phát triển tốt, đạt kết quả<br /> cao như: quan hệ hợp tác giữa Vietcombank và cổ đông nước ngoài ngày<br /> cảng sâu rộng, khẳng định vị thế của Vietcombank trên thị trường Việt Nam,<br /> tăng cường quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tuy nhiên, vẫn còn những<br /> thách thức hạn chế nhất định cần hoàn thiện hơn nữa như: sự khác biệt về văn<br /> hóa, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ.<br /> <br /> CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN<br /> HỆ GIỮA VIETCOMBANK VÀ CỔ ĐÔNG CHIẾN LƯỢC<br /> Qua phân tích định hướng, mục tiêu và triển vọng phát triển của<br /> Vietcombank và Mizuho, căn cứ vào kết quả khảo sát và những ý kiến của<br /> những thành viên được khảo sát và phỏng vấn tại chương 3, tác giả xin đề<br /> xuất một số giải pháp nhằm phát triển mối quan hệ giữa Mizuho và<br /> Vietcombank như sau:<br /> 1 Xây dựng chiến lược cụ thể rõ ràng trong quan hệ với cổ đông chiến lược<br /> 2 Nâng cao năng lực tài chính<br /> 3 Đầu tư nâng cao cơ sở hạ tầng và hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch<br /> 4 Hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị rủi ro<br /> 5 Hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Mối quan hệ giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và cổ đông chiến lược

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
j07cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, NNgân hàng TMCP Ngoại thương, Cổ đông chiến lược, Quan hệ giữa vietcombank và cổ đông chiến lược, Cổ đông chiến lược với công ty cổ phần
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
5
Dung lượng
0.19 M
Lần xem
5
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Moi-quan-he-giua-Ngan-hang-TMCP-Ngoai-thuong-Viet-Nam-va-co-dong-chien-luoc.PDF[0.19 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT