Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      1      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
us7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Giải pháp tài chính, Tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Năng lực cạnh tranh, Ngân hàng thương mại
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
0.21 M
Lần xem
1
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
i<br /> <br /> LờI Mở ĐầU<br /> Khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã tác động đến tất cả các nền kinh<br /> tế trên thế giới trong đó có Việt Nam. Từ khi khủng hoảng nổ ra năm, Việt Nam<br /> chìm trong vòng xoáy tăng trưởng chậm khi các thị trường xuất khẩu lớn bị ảnh<br /> hưởng, sức mua trong nước giảm. Cả giai đoạn này, tăng GDP luôn thấp hơn 7% và<br /> ngày càng đi xuống, đến năm 2012 chỉ còn 5,03%, chưa bằng hai phần ba so với<br /> mức trước khi khủng hoảng. Rất nhiều doanh nghiệp lâm vào hoàn cảnh khó khăn,<br /> số doanh nghiệp thành lập mới qua các năm ngày một giảm trong khi rất nhiều<br /> doanh nghiệp đã phá sản. Tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, của các doanh<br /> nghiệp tác động rất xấu đến hoạt động của các ngân hàng khi mà sức khỏe của các<br /> ngân hàng phụ thuộc trực tiếp vào tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp. Cùng<br /> với đó là sự tự do hóa về tài chính trên phạm vi toàn cầu đã tạo ra một thị trường tài<br /> chính cạnh tranh hơn rất nhiều khi mà các ngân hàng, tổ chức tài chính trên thế giới<br /> đầu tư vào thị trường Việt Nam. Với tình hình như vậy các tổ chức tài chính sẽ<br /> không thể tồn tại, phát triển nếu không có một chiến lược cạnh tranh hợp lý.<br /> Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập từ<br /> năm 1988 sau khi tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Là Ngân hàng thương<br /> mại lớn, giữ vai trò quan trọng, trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam. Có hệ<br /> thống mạng lưới trải rộng toàn quốc với 01 Sở giao dịch, 150 Chi nhánh và trên<br /> 1000 Phòng giao dịch/ Quỹ tiết kiệm. Có 7 Công ty hạch toán độc lập là Công ty<br /> Cho thuê Tài chính, Công ty Chứng khoán Công thương, Công ty TNHH MTV<br /> Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản, Công ty TNHH MTV Bảo hiểm, Công ty TNHH<br /> MTV Quản lý Quỹ, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý, Công ty TNHH MTV<br /> Công đoàn và 3 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm<br /> Thẻ, Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Thành viên sáng lập và là đối<br /> tác liên doanh của Ngân hàng NDOVINA. Có quan hệ đại lý với trên 900 ngân<br /> hàng, định chế tài chính tại hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế<br /> giới. Là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng chỉ ISO 9001:2000. Là<br /> thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Hiệp hội ngân hàng Châu Á, Hiệp<br /> <br /> ii<br /> <br /> hội Tài chính viễn thông Liên ngân hàng toàn cầu (SWIFT), Tổ chức Phát hành và<br /> Thanh toán thẻ VISA, MASTER quốc tế.<br /> Trải qua hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Vietinbank đã có những đóng<br /> góp quan trọng cho sự ổn định và phát triển của kinh tế đất nước, phát huy tốt vai<br /> trò của một ngân hàng lớn, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế trong nước, đồng<br /> thời tạo những ảnh hưởng quan trọng đối với cộng đồng tài chính khu vực và toàn<br /> cầu. Tuy nhiên, với tình hình kinh tế khó khăn hiện nay và sự canh tranh rất gay gắt<br /> của các ngân hàng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước, Ngân hàng TMCP Công<br /> thương Việt Nam vẫn tồn tại một số hạn chế về năng lực cạnh tranh, kết quả thu<br /> được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của mình.<br /> Từ thực tiễn trên, việc nghiên cứu đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao,<br /> hoàn thiện khả năng cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam là<br /> một yêu cầu cấp thiết, không chỉ với bản thân Ngân hàng mà với cả hệ thống ngân<br /> hàng và nền kinh tế Việt Nam. Có nhiều giải pháp được tính đến trong đó giải pháp<br /> tài chính có một vai trò rất quan trọng. Do đó, đề tài “Giải pháp tài chính nâng cao<br /> năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam” được chọn để<br /> nghiên cứu.<br /> <br /> iii<br /> <br /> CHƯƠNG I: CƠ Sở LÝ LUậN VÀ THựC TIễN Về NĂNG LựC CạNH<br /> TRANH CủA NGÂN HÀNG THƯƠNG MạI<br /> 1.1 Tổng quan về ngân hàng thương mại<br /> Có rất nhiều khái niệm nói về NHTM, hoạt động và vai trò của ngân hàng<br /> không phải là bất biến, mà liên tục phát triển theo các điều kiện kinh tế xã hội. Mặt<br /> khác, các khái niệm có thể được nhìn nhận ở nhiều góc độ khác nhau.<br /> Tóm lại, NHTM là một trong những định chế tài chính mà đặc trưng là cung<br /> cấp đa dạng các dịch vụ tài chính với nghiệp vụ cơ bản là nhận tiền gửi, cho vay và<br /> cung ứng các dịch vụ thanh toán. Ngoài ra, NHTM còn cung cấp nhiều dịch vụ khác<br /> nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu về sản phẩm dịch vụ của xã hội.<br /> Ngày nay, việc kinh doanh dịch vụ tiền tệ không còn là độc quyền của ngân<br /> hàng. Cùng với các ngân hàng, kinh doanh và làm dịch vụ còn có những tổ chức tài<br /> chính kinh doanh những loại hình tương tự như công ty bảo hiểm các loại, các hiệp<br /> hội tiết kiệm cho vay , các quỹ hưu trí, các tổ chức tín dụng tiêu dùng, các quỹ tín<br /> dụng, hợp tác xã tín dụng… Tuy nhiên trong bất cứ nước nào trên thế giới, thì ngân<br /> hàng thương mại vẫn là tổ chức tài chính lớn nhất, quan trọng nhất trong giới kinh<br /> doanh tiền tệ.<br /> 1.2 Lý luận chung về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại<br /> 1.2.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh của NHTM<br /> Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có thể được hiểu như sau:<br /> - Một là, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng duy trì và mở rộng<br /> thị phần, thu lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây là cách quan niệm khá phổ biến hiện<br /> nay, theo đó năng lực cạnh tranh là khả năng tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ so với đối<br /> thủ và khả năng “thu lợi” của các doanh nghiệp.<br /> - Hai là, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng chống chịu trước sự<br /> tấn công của doanh nghiệp khác trong điều kiện cạnh tranh gay gắt.<br /> <br /> iv<br /> <br /> - Ba là, năng lực cạnh tranh đồng nghĩa với năng suất lao động. Việc tăng năng<br /> suất sẽ giúp doanh nghiệp có lợi thế lớn so với các đối thủ về giá thành sản phẩm,<br /> tạo ra lợi thế cạnh tranh.<br /> - Bốn là, năng lực cạnh tranh đồng nghĩa với duy trì và nâng cao lợi thế cạnh<br /> tranh. Vì lợi thế cạnh tranh không phải là yếu tố bất biến mà nó biến đổi theo thời<br /> gian.<br /> Có thể nói năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng duy trì và nâng<br /> cao lợi thế cạnh tranh trong việc tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thu<br /> hút và sử dụng có hiệu quả các yếu tố sản xuất nhằm đạt lợi ích kinh tế cao và đảm<br /> bảo sự phát triển kinh tế bền vững.<br /> Các NHTM cũng là một loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế, vì vậy các<br /> khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp có nguyên giá trị<br /> với các NHTM. Không những vậy, trong điều kiện ngày nay có rất nhiều các tổ<br /> chức tài chính cũng hoạt động kinh doanh các sản phẩm tương tự của các ngân hàng<br /> do đó các NHTM phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày một gay gắt, không chỉ là<br /> giữa các ngân hàng với nhau mà còn là với các tổ chức tài chính khác như quỹ đầu<br /> tư, công ty bảo hiểm…<br /> Cũng như một doanh nghiệp năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng tận<br /> dụng nguồn lực của mình nhằm tạo ra lợi thế trong kinh doanh để nhằm mục đích<br /> củng cố, mở rộng thị phần, gia tăng lợi nhuận, khả năng chống đỡ vượt qua những<br /> biến động bất lợi trong quá trình kinh doanh. Đồng thời nó cũng được thể hiện qua<br /> chính khả năng cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ mà NHTM cung cấp ra thị<br /> trường.<br /> 1.2.2 Lý thuyết đánh giá về năng lực cạnh tranh của NHTM<br /> Theo lý thuyết của Victor Smith, để có thể cạnh tranh các ngân hàng cần phát triển<br /> 5 loại năng lực sau: Nhãn hiệu (Brand), Sản phẩm (Product), Dịch vụ (Service),<br /> Vốn trí tuệ (Intellectual Capital), Chi phí và hạ tầng (Cost and Infrastructure).<br /> <br /> v<br /> <br /> Theo Michael Porter, để đánh giá năng lực cạnh tranh của một doanh nghiệp cũng<br /> như một NHTM cần dựa vào:<br /> - Sản phẩm: Vị thế sản phẩm của ngân hàng trên thị trường.<br /> - Phân phối: Mức độ bao phủ và chất lượng các kênh phân phối.<br /> - Marketing: Nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm mới, dịch vụ mới.<br /> - Hoạt động: Các yếu tố về chi phí hoạt động, tăng năng suất và kiểm soát chất<br /> lượng.<br /> - Sức mạnh tài chính<br /> - Công nghệ mà ngân hàng ứng dụng vào hoạt động của mình<br /> - Khả năng quản lý tổng quát<br /> - Tổ chức, điều hành<br /> - Năng lực khác<br /> 1.2.3 Mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM<br /> - Mô hình SWOT<br /> - Mô hình 5 nhân tố của Porter<br /> - Mô hình kim cương (Diamond)<br /> 1.2.4 Phương pháp đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM<br /> Phương pháp ma trận hình ảnh cạnh tranh<br /> Ma trận hình ảnh cạnh tranh cho ta nhận diện những đối thủ cạnh tranh chủ<br /> yếu cùng những ưu thế và nhược điểm của họ. Ma trận này là sự mở rộng ma trận<br /> đánh giá các yếu tố bên ngoài bằng cách đưa vào đó các yếu tố quan trọng của môi<br /> trường bên trong để so sánh giữa các đối thủ cạnh tranh trong ngành.<br /> Phương pháp chuyên gia<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Nội dung luận án gồm có 3 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại, chương 2 - Thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và chương 3 - Giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp tài chính nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Giai-phap-tai-chinh-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-cua-ngan-hang-TMCP-Cong-thuong-Viet-Nam.PDF[0.21 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT