Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển V iệt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      3      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
au7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, Dịch vụ ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng bán lẻ, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Ngày đăng
14/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
14
Dung lượng
0.08 M
Lần xem
3
Lần tải
0
  DOWNLOAD
NỘI DUNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> ******<br /> <br /> NGUYỄN TIẾN THÀNH<br /> <br /> GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ<br /> TẠI NGÂN HÀNG ĐT & PT VIỆT NAM – CHI NHÁNH<br /> BẮC HÀ NỘI<br /> <br /> CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ - TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ<br /> <br /> Hà Nội - 2011<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> Trong những năm gần đây, Việt nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục qua<br /> các năm, chính sách luật pháp luôn luôn có những thay đổi tích cực để phù hợp với<br /> nền kinh tế hội nhập; tình hình an ninh chính trị ổn định; đây là tiền đề cho sự phát<br /> triển thị t rường ngân hàng ở Việt nam mà đặc biệt là phát triển dịch vụ ngân hàng bán<br /> lẻ.<br /> Bên cạnh những tiềm năng kinh doanh trong dịch vụ ngân hàng là những thách<br /> thức cạnh tranh ngày càng gay gắt đã đặt các ngân hàng thương mại Việt Nam vào thế<br /> phải liên tục thay đổi chiến lược kinh doanh, tìm kiếm những cơ hội đầu tư mới, mở<br /> rộng và đa dạng hoá nhóm khách hàng mục tiêu của mình…và Ngân hàng Đầu tư và<br /> Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng không thể nằm ngoài xu thế đó.<br /> Với mục tiêu: Đến 2015, BIDV trở thành ngân hàng t hương mại hàng đầu Việt<br /> Nam trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, đáp ứng đầy đủ các thông lệ và chuẩn mực quốc tế<br /> về hoạt động. Từ 2015, BIDV trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam trong<br /> lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, ngang tầm với các ngân hàng thương m ại khu vực Đông Nam<br /> Á; Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ đồng bộ, đa dạng, chất lượng tốt<br /> nhất phù hợp với các phân đoạn khách hàng mục tiêu.<br /> Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội là một<br /> trong những chi nhánh lớn của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã quyết<br /> tâm thực hiện định hướng trên của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Với tất<br /> cả lý do trên, tôi đã lựa chọn Đề tài: “ Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển V iệt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội ” làm đề tài<br /> nghiên cứu nhằm góp phần nhỏ vào sự phát triển chung của Chi nhánh.<br /> Nội dung của Luận văn gồm 3 chương:<br /> Chương 1: Dịch vụ bán lẻ và phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và<br /> Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội<br /> Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và<br /> Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội<br /> <br /> CHƯƠNG 1 : DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ<br /> NGÂN HÀNG BÁN LẺ<br /> 1.1. Tổng quan về các hoạt động của ngân hàng thương mại<br /> <br /> - Các dịch vụ truyền thống của ngân hàng: Trao đổi ngoại tệ; Chiết khấu<br /> <br /> thương phiếu và cho vay thương mại; Nhận tiền gửi; Bảo quản vậ t có giá trị; Tài trợ<br /> các hoạt động của Chính phủ; Cung cấp các tài khoản giao dịch; Cung cấp dịch vụ ủy<br /> thác<br /> - Những dịch vụ ngân hàng mới phát triển gần đây : Cho vay tiêu dung; Tư vấn<br /> tài chính; Quản lý tiền mặt; Dịch vụ thuê mua thiết bị; Cho vay tài tr ợ dự án; Bán các<br /> dịch vụ bảo hiểm; Cung cấp các kế hoạch hưu trí; Cung cấp các dịch vụ môi giới đầu<br /> tư chứng khoán; Cung cấp dịch vụ quỹ tương hỗ và trợ cấp; Cung cấp dịch vụ ngân<br /> hàng đầu tư và ngân hàng bán buôn.<br /> - Các khuynh hướng ảnh hưởng tới hoạt độn g phát triển của ngân hàng : Sự gia<br /> tăng nhanh chóng trong danh mục dịch vụ; Sự gia tăng cạnh tranh; Phi quản lý hóa;<br /> Sự gia tăng chi phí vốn; Sự gia tăng các nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất; Cách mạng<br /> trong công nghệ ngân hàng; Sự củng cố và mở rộng hoạt đ ộng về mặt địa lý;<br /> Quá trình toàn cầu hóa ngân hàng .<br /> 1.2. Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> 1.2.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> Dịch vụ ngân hàng bán lẻ là hoạt động của ngân hàng hướng tới khách hàng cá<br /> nhân, hộ gia đình nhằm mục đích tiêu dùng và sản x uất – kinh doanh.<br /> 1.2.2. Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> 1.2.3. Vai trò của dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> Đối với nền kinh tế.<br /> Đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng.<br /> 1.2.3 Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ:<br /> Các dịch vụ huy động vốn:<br /> - Tiền gửi tiết kiệm : Tiết kiệm không kì hạn; Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn<br /> - Giấy tờ có giá: Chứng chỉ tiền gửi; Kỳ phiếu; Trái phiếu ngân hàng<br /> - Tiền gửi thanh toán :<br /> Các dịch vụ cho vay:<br /> Cho vay tiêu dùng ; Cho vay một lần; Cho vay trả góp; Cho vay có tài sản thế<br /> chấp; Cho vay thẻ tín dụng; Cho vay thấu chi tài khoản …<br /> Dịch vụ thanh toán:<br /> Ủy nhiệm chi, chuyển tiền; Séc; Ủy nhiệm thu<br /> Các dịch vụ khác:<br /> - Dịch vụ ngân hàng điện tử: Internet Banking; Telephone Banking; Mobile<br /> Banking; Home Banking<br /> - Dịch vụ thẻ: Thẻ nội địa và thẻ quốc tế<br /> <br /> - Chi trả kiều hối<br /> - Thu hộ, chi hộ<br /> - Bảo quản vật có giá và cho thuê két<br /> - Dịch vụ bảo hiểm<br /> 1.3. Phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> 1.3.1. Những tiêu chí phản ánh sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ theo chiều<br /> rộng<br /> - Tính rõ rành trong chiến lược<br /> - Giá trị thương hiệu<br /> - Sự gia tăng số lượng khách hàng và thị phần<br /> - Tính đa dạng của sản phẩm dịch vụ<br /> <br /> - Phát triển mạng lưới Chi nhánh và kênh phân phối<br /> 1.3.2. Những tiêu chí phản ánh sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ theo chiều<br /> sâu<br /> - Tính tiện ích và an toàn của sản phẩm<br /> - Năng lực quản trị, quản trị rủi ro<br /> - Đầu tư vào nguồn nhân lực<br /> - Tạo nguồn thu bền vững cho ngân hàng<br /> <br /> 1.3.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ<br /> - Nhân tố khách quan:<br /> + Sự phát triển kinh tế -xã hội<br /> <br /> + Môi trường pháp luật<br /> - Nhân tố chủ quan:<br /> + Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại:<br /> + Công nghệ thông tin<br /> <br /> + Nhân tố con người<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ<br /> TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –<br /> CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI<br /> 2.1. Khái quát tình hình hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và Phát<br /> triển Bắc Hà Nội<br /> <br /> Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội đặt trụ sở<br /> trên địa bàn Quận Long Biên - Huyện Gia Lâm. Chi nhánh Bắc Hà Nội có 04 Phòng<br /> giao dịch, và 02 Quỹ tiết kiệm.<br /> 2.1.1. Hoạt động huy động vốn<br /> Nguồn vốn huy động của Chi nhánh đến 31/12/2010 đạt 3.838 tỷ đồng, tăng<br /> 740 tỷ đồng (tăng 23,9%) so với 31/12/2009 (3.098 tỷ đồng) và tăng 30,1% so với<br /> năm 2008 ( 2.950 tỷ đồng).<br /> Năm 2010 tỷ trọng huy động vốn ngắn hạn trên tổng nguồn vốn là 70%. (mức<br /> thay đổi tăng không đáng kể so với 31/12/2009 là 72,9% và tăng tương đối so với<br /> 31/12/2008 là 56,5%).<br /> Huy động vốn ngoại tệ 31/12/2010 chiếm gần 10% tổng huy động vốn. Tuy<br /> nhiên số dư huy động vốn bằng ngoại tệ năm 2009 đã giảm 69,8% và năm 2010 giảm<br /> 65,2% so với năm 2008<br /> 2.2.2 Hoạt động cho vay<br /> Năm 2010 tín dụng ngắn hạn đạt 4.862 tỷ đồng, chiếm 67% trên tổng dư nợ chi<br /> nhánh là 7.222 tỷ đồng (tăng 25% so với cùng kỳ năm 2009). Năm 2009 đạt 4.492 tỷ<br /> đồng tín dụng ngắn hạn, tăng 23% so với năm 2008, chiếm 68% tổng dư nợ là 6.606<br /> tỷ đồng.<br /> Nợ quá hạn tại Chi nh ánh Bắc Hà Nội năm 2010 là 25 tỷ đồng ,và nợ xấu là 45<br /> tỷ.<br /> 2.1.3. Các hoạt động khác<br /> Hoạt động kinh doanh ngoại tệ: Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ năm<br /> 2010 đạt 3,5 tỷ đồng, tăng 53% so với năm 2009 (năm 2009 đạt 2,48 tỷ đồng) và tăng<br /> 112% năm 2008.<br /> Hoạt động thanh toán: Tổng phí thu được từ hoạt động thanh toán đạt 10 tỷ<br /> đồng, tăng 15% so với năm 2009 (Năm 2009 đạt 8,68 tỷ đồng), tăng 47,3% năm 2008<br /> .<br /> Hoạt động bảo lãnh: Đến 31/12/2009, tổng thu phí bảo lãnh của chi nhánh đạt<br /> 16,2 tỷ đồng. Năm 2010 chỉ đạt 14 tỷ đồng , giảm 2,2 tỷ đồng (giảm 14%) so với năm<br /> 2009.<br /> Hoạt động thanh toán quốc tế : Phí thu dịch vụ thanh toán quốc tế cả năm 2010<br /> chỉ đạt 9,34 tỷ đồng, giảm 2,51 tỷ đồng (giảm 21%) so với năm 2009 và giảm 0.04 tỷ<br /> đồng (giảm 0,4%) so với năm 2008.<br /> Năm 2010 Chi nhánh Bắc Hà Nội còn đạt được các kết quả về thu phí các dịch<br /> vụ khác như BSMS, thẻ, W.U, phí hoa hồng bảo hiểm, dịch vụ đổ lương,.. đạt 3,33 tỷ<br /> đồng. Trong năm Chi nhánh Bắc Hà Nội phát hành được 2.520 thẻ ATM đưa số luỹ<br /> <br />
File đã kiểm duyệt an toàn

Nội dung của Luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Dịch vụ bán lẻ và phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ; chương 2 - Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội và chương 3 - Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bắc Hà Nội. Mời các bạn tham khảo!


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển V iệt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Nội

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Giai-phap-phat-trien-dich-vu-ngan-hang-ban-le-tai-Ngan-hang-Dau-tu-va-Phat-trien-V-iet-Nam-Chi-nhanh-Bac-Ha-Noi.PDF[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT