Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch III Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      3      0
Mã tài liệu wz7cuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng Ngày đăng 15/3/2019 Tác giả Loại file PDF Số trang 13 Dung lượng 0.11 M Lần tải 0 Lần xem 3
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết về rủi ro tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng trong ho ạt động tín dụng của NHTM. Phân tích, đánh giá đúng các dạng rủi ro tín dụng và thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng của SGD III - BIDV. Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại SGD III. Mời các bạn tham khảo!

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> ~~~~~~*~~~~~~<br /> <br /> LẠI THỊ BẮC HÀ<br /> <br /> GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI<br /> SỞ GIAO DỊCH III NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ<br /> PHÁT TRIỂN VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành: KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ<br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> PGS.TS. ĐỖ TẤT NGỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2012<br /> <br /> LỜI MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Tín dụng là hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của các ngân hàng thương<br /> mại, chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản của các ngân hàng thương mại. Tuy<br /> nhiên tín dụng cũng là hoạt động mang lại nhiều rủi ro. Rủi ro tín dụng và nợ xấu hiện<br /> đang là vấn đề nóng bỏng cần quan tâm để nâng cao năng lực tài chính, tăng sức cạnh<br /> tranh của các NHTM. Vì vậy, việc tìm ra những giải pháp để hạn chế, phòng ngừa rủi<br /> ro tín dụng thực sự cần thiết đối với sự tồn tại và phát triển của các ngân. Vậy nên,<br /> việc nghiên cứu đề tài “Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch III Ngân<br /> hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam” có tính cấp thiết cao, đáp ứng đòi hỏi của thực<br /> tiễn.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> Nghiên cứu lý thuyết về rủi ro tín dụng và hạn chế rủi ro tín dụng trong ho ạt<br /> động tín dụng của NHTM.<br /> Phân tích, đánh giá đúng các dạng rủi ro tín dụng và thực trạng công tác hạn<br /> chế rủi ro tín dụng của SGD III - BIDV.<br /> Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại SGD III.<br /> <br /> CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HẠN<br /> CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHTM<br /> <br /> 1.1. Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại<br /> 1.1.1. Khái niệm tín dụng ngân hàng<br /> Khái niệm Ngân hàng thương mại (NHTM) là một trung gian tài chính có chức<br /> năng dẫn vốn từ nơi có khả năng cung ứng vốn đến những nơi có nhu cầu về vốn<br /> nhằm tạo điều kiện cho đầu tư, phát triển kinh tế. Đây là hình thức tài chính gián tiếp<br /> chiếm 2/3 tổng lưu chuyển vốn trên thị trường tài chính.<br /> 1.1.2. Các hình thức tín dụng của ngân hàng<br /> Tín dụng ngân hàng có thể phân chia thành nhiều loại khác nhau tùy theo<br /> những tiêu thức phân loại khác nhau: theo thời hạn tín dụng; theo tài sản bảo đảm;<br /> theo mức độ rủi ro; mục đích cấp tín dụng...<br /> 1.2. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại<br /> Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra những tổn thất ngoài dự kiến cho ngân hàng<br /> do khách hàng vay không trả đúng hạn, không trả hoặc không trả đầy đủ phần vốn và<br /> lãi. Rủi ro tín dụng có thể phân loại theo nguyên nhân phát sinh: Rủi ro giao dịch, Rủi<br /> ro danh mục; hoặc phân theo nguyên nhân chủ quan và khách quan: Rủi ro khách<br /> quan là rủi ro do các nguyên nhân khách quan như s ự thay đổi của môi trường tự<br /> nhiên như thiên tai, dịch bệnh, bão lụt … Rủi ro chủ quan do nguyên nhân thuộc về<br /> chủ quan của người vay và người cho vay<br /> Từ những nguyên nhân nảy sinh rủi ro tín dụng, rủi ro được đo lường thông qua<br /> các chỉ tiêu như sau: Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn; Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu, Cơ<br /> cấu danh mục tín dụng, Tỷ trọng cấp tín dụng cho 10/cho 01 khách hàng lớn<br /> nhất; Tỷ lệ dư nợ có tài sản bảo đảm.<br /> Rủi ro tín dụng có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ngân hàng thương mại:<br /> làm giảm uy tín của ngân hàng, ảnh hưởng tới khả năng thanh toán, làm giảm lợi<br /> nhuận và nguy hiểm hơn là có thể gây phá sản ngân hàng.<br /> 1.3. Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thươn g mại<br /> 1.3.1. Sự cần thiết của công tác hạn chế rủi ro tín dụng<br /> Hạn chế rủi to tín dụng là một hệ thống các phương pháp, các hình thức và các<br /> <br /> công cụ được sử dụng để kiểm soát quá trình cho vay (cấp tín dụng) và thu hồi nợ<br /> trong những điều kiện cụ thể của từng thời kỳ nhằm hạn chế tối đa rủi ro tín dụng.<br /> 1.3.2. Các nội dung cơ bản của công tác hạn chế rủi ro tín dụng<br /> a. Xây dựng chính sách và quy trình tín dụng<br /> Chính sách tín dụng là cơ sở để hình thành nên quy trình tín dụng với những<br /> hướng dẫn nghiệp vụ chi tiết, các bước cụ thể trong quá trình cấp tín dụng.<br /> b. Cơ cấu tổ chức hoạt động tín dụng<br /> Cơ cấu tổ chức tín được tổ chức tốt là một trong những phương thức quản lý<br /> rủi ro hiệu quả. Một điều kiện cần thiết trong phương thức tổ chức áp dụng đối với<br /> hoạt động của NHTM tách bạch giữa 3 chức năng là: chức năng kinh doanh, chức<br /> năng quản lý rủi ro, chức năng tác nghiệp<br /> c. Phân tích tín dụng<br /> Phân tích tín dụng là xác định khả năng trả nợ và ý muốn của khách hàng trong<br /> việc hoàn trả tiền vay, tìm kiếm những tình huống có thể dẫn đến rủi ro cho ngân hàng<br /> khi cho vay và tiên lượng khả năng kiểm soát của ngân hàng về các rủi ro đó, cũng<br /> như dự kiến các biện pháp phòng ngừa và hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra.<br /> d. Xác định giới hạn tín dụng đối với khách hàng<br /> Xác định giới hạn tín dụng (GHTD) đối với khách hàng là một công cụ rất hiêụ<br /> quả trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng của NHTM. GHTD của một khách hàng là<br /> tổng mức dư nợ tín dụng tối đa mà ngân hàng có thể chấp nhận giao dịch đối với<br /> khách hàng đó trong 1 thời kỳ (thường là 1 năm). Tổng mức dư nợ tín dụng đề cập<br /> trong GHTD gồm: dư nợ cho vay, số dư bảo lãnh,và L/C miễn ký quỹ, cho vay chiết<br /> khấu, cho vay thấu chi.<br /> e. Xây dựng cơ chế giám sát hoạt động tín dụng<br /> Trong quan hệ tín dụng một trong những khả năng dẫn đến rủi ro tín dụng là<br /> rủi ro đạo đức hay còn gọi là tâm lý ỷ lại. Để hạn chế rủi ro đạo đức, người ta thường<br /> dùng cơ chế giám sát. Đây là một yêu cầu bắt buộc trong quy trình tín dụng của bất cứ<br /> <br /> một NHTM nào.<br /> f. Phân tán rủi ro<br /> Các Ngân hàng thương mại thường ban hành các quy định, quy trình tác nghiệp<br /> nhằm đảm bảo mối một chức năng, một khâu của quá trình cấp tín dụng từ front<br /> office, middle office, back office đều một bộ phận chuyên môn độc lập thực hiện<br /> nhằm đảm bảo mỗi một khoản cấp tín dụng không phải do một bộ phận thực hiện từ<br /> đầu đến cuối,các bộ phận có sự kiểm tra chéo lẫn nhau, đảm bảo tính độc lập khách<br /> quan trong quá trình xét cấp tín dụng nhằm hạn chế tối đa rủi ro xảy ra.<br /> g. Bảo đảm tín dụng<br /> Các hình thức bảo đảm tín dụng bao gồm: thế chấp tài sản, cầm cố tài sản, bảo<br /> đảm bằng tài sản hình thành bằng vốn vay của chính khách hàng vay hoặc bên thứ ba.<br /> Bảo đảm tín dụng thương được xem như là cái phao cuối cùng giúp ngân hàng thu hồi<br /> khoản cho vay có vấn đề, tuy nhiên bảo đảm tín dụng cũng chưa h ẳn loại bỏ được toàn<br /> bộ rủi ro tín dụng.<br /> h. Mua bảo hiểm tín dụng<br /> Trong một số trường hợp, ngân hàng yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm tín<br /> dụng. Đây là biện pháp quản lý rủi ro cần quan tâm, đặc biệt trong điều kiện hoạt động<br /> của các ngân hàng thương mại tại Việt nam.<br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SỞ GIAO<br /> DỊCH III – NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM<br /> 2.1. Tổng quan về Sở giao dịch III BIDV<br /> 2.1.1. Lịch sử hình thành<br /> SGD III BIDV chính thức được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định<br /> số 39/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2002 của Hội đồng Quản trị với chức năng, nhiệm vụ<br /> chủ yếu đó là:<br /> Trực tiếp làm nhiệm vụ là chủ dự án; Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ Ngân<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Sở Giao dịch III Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
wz7cuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Tài chính - Ngân hàng
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Ngân hàng, Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng, Rủi ro tín dụng, Quản trị tín dụng, Sở Giao dịch III, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Ngày đăng
15/3/2019
Loại file
PDF
Số trang
13
Dung lượng
0.11 M
Lần xem
3
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Ngan-hang-Giai-phap-han-che-rui-ro-tin-dung-tai-So-Giao-dich-III-Ngan-hang-Dau-tu-va-Phat-trien-Viet-Nam.PDF[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT