Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bắc Hà Nội

Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0      20      0
Mã tài liệu laybuq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học Tác giả Loại file PDF Số trang 21 Dung lượng Lần tải 0 Lần xem 20
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Mục đích của luận văn là phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng của BIDV chi nhánh Bắc HN, trên cơ sở đó đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng của chi nhánh trong thời gian tới.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> --------o0o--------<br /> <br /> TRẦN NGỌC SƠN<br /> <br /> QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG<br /> THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> --------o0o--------<br /> <br /> TRẦN NGỌC SƠN<br /> <br /> QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG<br /> THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN<br /> VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI<br /> Chuyên ngành: Quản lý kinh tế<br /> Mã số: 60 34 04 10<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH<br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN NGỌC THANH<br /> XÁC NHẬN CỦA<br /> CÁN BỘ HƢỚNG DẪN<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ<br /> CHẤM LUẬN VĂN<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi do tôi trực tiếp làm<br /> dƣới sự hƣớng dẫn của giáo viên hƣớng dẫn là thầy PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh. Các<br /> thông tin và số liệu nêu trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng, kết quả của luận văn là<br /> trung thực và chƣa đƣợc ai công bố trong bất cứ công trình nghiên cứu nào khác.<br /> Ngƣời cam đoan<br /> <br /> Trần Ngọc Sơn<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Em xin gửi lời cám ơn chân thành nhất tới các thầy, cô trong khoa KTCT –<br /> Trƣờng Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội và đặc biệt là thầy PGS, TS Nguyễn Ngọc<br /> Thanh ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành luận văn này.<br /> Xin cám ơn Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Bắc Hà Nội đã nhiệt tình giúp đỡ,<br /> cung cấp cho tôi những tài liệu, số liệu chính xác, trung thực về thực tiễn hoạt động<br /> kinh doanh tại đơn vị.<br /> Xin trân trọng cảm ơn<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT, KÝ HIỆU ................. Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU ...................................... Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ ................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN<br /> QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG<br /> THƢƠNG MẠI ...........................................................................................................5<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu các đề tài có liên quan .................................5<br /> 1.1.1 Các công trình nghiên cứu về quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng. ........5<br /> 1.1.2. Vấn đề cần nghiên cứu tiếp : ................................................................11<br /> 1.2. Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTM .......................11<br /> 1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng .....................................................................11<br /> 1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng ......................................................................12<br /> 1.2.3 . Các chỉ tiêu phản ánh rủi ro tín dụng ... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.4 Nguyên nhân của rủi ro tín dụng ............ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.5 Quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động của NHTMError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not defined.<br /> 1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý rủi ro tín dụng ...... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.3. Kinh nghiệm quản lý rủi ro tin du ̣ng của một số ngân hàng trên thế giới<br /> ́<br /> ............................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1 Ngân hàng Citibank của Mỹ ................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2 Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.3 Bài học kinh nghiệm:............................... Error! Bookmark not defined.<br /> CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Phƣơng pháp luận của CNDVBC và CNDVLSError!<br /> defined.<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br />

NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bắc Hà Nội

of x

  HƯỚNG DẪN DOWNLOAD TÀI LIỆU


Bước 1:Tại trang tài liệu tailieumienphi.vn bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên tailieumienphi.vn
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


 
Mã tài liệu
laybuq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học
Thể loại
Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ, Luận văn Kinh tế, Quản lý rủi ro tín dụng, Hoạt động tín dụng của BIDV, Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro
Loại file
PDF
Số trang
21
Dung lượng
Lần xem
20
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tom-tat-Luan-van-Thac-si-Kinh-te-Quan-ly-rui-ro-tin-dung-tai-ngan-hang-Thuong-mai-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-Viet-Nam-BIDV-Chi-nhanh-Bac-Ha-Noi.PDF[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

Tài liệu tương tự

TÀI LIỆU NỔI BẬT