Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Kinh tế: Hoàn thiện công tác quản lý chi phí tại...

 • 2 months ago
 • 0 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý chi phí trong hoạt động ngân hàng thương mại; phân tích các chính sách của Nhà nước về quản lý chi phí trong ngân hàng thương mại.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : , số trang : 12

Xem mẫu

Chi tiết

 1. i TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  HOÀNG THỊ LIÊN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI NGÂN HÀNG TMCP LIÊN VIỆT CHI NHÁNH THĂNG LONG CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: TS. CAO THỊ Ý NHI HÀ NỘI, NĂM 2011
 2. ii LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Năm 2011 đã đi qua hai phần ba chặng đường. Đây là thời gian kinh tế nước ta trải qua không ít khó khăn. Giá cả hàng hóa chủ yếu trên thị trường thế giới biến động theo chiều hướng tăng. Ở trong nước lạm phát tăng cao. Để kiềm chế lạm phát chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách kiểm soát chặt chẽ như hạn chế tăng trưởng tín dụng, tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc với USD... Chính những yếu tố tác động này là nguyên nhân dẫn đến giảm nguồn thu của ngân hàng. Trước những khó khăn đó, các ngân hàng đều phải xây dựng cho mình những chiến lược kinh doanh để cạnh tranh, tìm kiếm lợi nhuận và đứng vững trên thị trường. Trong các chiến lược cạnh tranh đó quản lý chi phí được đánh giá là chiến lược hữu hiệu nhất hiện nay mà các ngân hàng sử dụng để tạo ra các ưu thế cạnh tranh trên thị trường. Ngân hàng Liên Việt Thăng Long là một đơn vị trực thuộc hệ thống Ngân hàng Liên Việt. Ngay từ khi ra đời, đã vấp phải cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ năm 2008 và kéo dài sang năm 2009 đã làm cho hoạt động kinh doanh tiền tệ của các ngân hàng, cũ ng như các doanh nghiệp Việt nam gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng nợ nần, phá sản. Trong bối cảnh đó, LienVietBank đã tìm được cơ hội trong khủng hoảng, kinh doanh được rủi ro nên ngay trong năm đầu tiên thành lập đã tạo ra được lợi nhuận đáng kể. Sau 1000 ngày phát triển, Ngân hàng Liên Việt Thăng Long đã có bước phát triển đáng ghi nhận: Tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2010 là 2.000 tỷ đồng, dư nợ đạt 919 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 24,6 tỷ. Bên cạnh mục tiêu trở thành chi nhánh đứng đầu trong hệ thống Ngân hàng Liên Việt, Ban lãnh đạo Ngân hàng Liên Việt Thăng Long còn mong muốn phát triển thành ngân hàng với chất lượng và hiệu quả hàng đầu trên thị trường. Để tăng cường hiệu quả kinh doanh, ngoài việc tăng thu nhập, ngân hàng cần tiết kiệm chi phí. Xuất phát từ yêu cầu khách quan và thực tế quản lý chi phí của Ngân hàng Liên Việt Thăng Long nói riêng và Ngân hàng Liên Việt nói chung còn bộc lộ nhiều hạn chế (về cơ chế quản lý, cách thức xây dựng kế hoạch, định mức,…). Do đó đòi hỏi ngân hàng Liên Việt Thăng Long là một thành viên trong hệ thống Ngân hàng Liên Việt không ngừng chú trọng và nghiên cứu để hoàn thiện hơn công tác quản lý tài chính nói chung, công tác quản lý chi phí nói riêng.
 3. iii Trước thực trạng đó, đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý chi phí tại Ngân hàng TMCP Liên Việt – Chi nhánh Thăng Long” được chọn để nghiên cứu. 2. Mục đích nghiên cứu + Hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý chi phí trong hoạt động ngân hàng thương mại; phân tích các chính sách của Nhà nước về quản lý chi phí trong ngân hàng thương mại. + Phân tích thực trạng công tác quản lý chi phí của Ngân hàng TMCP Liên Việt – Chi nhánh Thăng Long trong giai đoạn 2009 – 2010 và 8 tháng đầu năm 2011, từ đó phân tích rõ những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế này. + Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác quản lý chi phí của LienVietBank Thăng Long. 3. Phương pháp nghiên cứu: Luận văn dựa trên phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử kết hợp sử dụng các phương pháp khác như phân tích, tổng hợp, logíc và lịch sử, tổng kết thực tiễn. 4. Kết cấu của luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chương sau: Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản lý chi phí và hoàn thiện công tác quản lý chi phí trong ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác quản lý chi phí tại Ngân hàng TMCP Liên Việt – Chi nhánh Thăng Long Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi phí tại Ngân hàng TMCP Liên Việt – Chi nhánh Thăng Long
 4. iv CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Phần này luận văn đã đi sâu nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về quản lý chi phí tại các ngân hàng thương mại như khái niệm quản lý chi phí, các loại chi phí trong ngân hàng thương mại cũng như nội dung công tác quản lý chi phí, các chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thiện công tác quản lý chi phí và những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi phí trong ngân hàng thương mại. 1.1. Khái quát về ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại là một loại hình doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ - tín dụng, với hoạt động thường xuyên là nhận tiền gửi, cho vay và cung cấp các dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế quốc dân. Góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế, Ngân hàng thương mại đã trở thành trung gian tài chính không thể thiếu, là cầu nối giữa những người có tiền dư thừa hoặc tiền tạm thời nhàn rỗi và người cần tiền để đầu tư kiếm lời. Ngân hàng thương mại thực hiện các hoạt động chủ yếu như huy động vốn, cho vay và đầu tư và các hoạt động cung cấp dịch vụ khác. 1.2. Quản lý chi phí trong ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại là đơn vị kinh doanh do vậy mục tiêu cao nhất là lợi nhuận. Về mặt lý thuyết, để tăng lợi nhuận ngân hàng có thể tăng thu nhập ròng từ các hoạt động, giảm chi phí quản lý kinh doanh (chi phí hoạt động) hoặc điều hành sao cho tốc độ tăng thu nhập ròng lớn hơn tốc độ tăng chi phí quản lý. Xu hướng tăng dần tỷ trọng của các chi phí quản lý đã khiến các ngân hàng thương mại ngày càng quan tâm đến công tác quản lý chi phí này. Chi phí hoạt động trong NHTM bao gồm 3 khoản chính: Chi phí cho nhân viên, chi phí quản lý công vụ, chi phí về tài sản. Đây là các khoản mục chi phí phục vụ cho hoạt động kinh doanh chung của ngân hàng, nội dung rất đa dạng và phong phú. Trong đó, chi phí cho nhân viên thường chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi phí tại các NHTM.
 5. v Mặt khác, với các ngân hàng thương mại, quản lý chi phí tốt là bước quan trọng để có thể thực hiện định giá sản phẩm và là cơ sở để NHTM cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời số liệu về tình hình tài chính cho các cơ quan quản lý và các đối tác bên ngoài. Do vậy, các NHTM phải xây dựng cơ chế, phương thức quản lý chi phí đảm bảo hoạt động kinh doanh của ngân hàng bền vững và phù hợp với mục tiêu tài chính đã đặt ra. Với sự cần thiết của việc quản lý chi phí cũng như sự đa dạng, mức độ phức tạp của các loại chi phí tại NHTM, để việc quản lý chi phí có hiệu quả cần thực hiện xây dựng cơ chế quản lý chi phí, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chi phí; xây dựng định mức chi tiết cho từng khoản mục chi phí; tổ chức hạch toán, theo dõi chi phí và có sự kiểm tra, kiểm soát thường xuyên. 1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi phí trong ngân hàng thương mại Quản lý chi phí chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố chủ quan và khách quan Về mặt chủ quan: công tác quản lý chi phí chịu ảnh hưởng của hệ thống kiểm soát nội bộ, trình độ cán bộ quản lý, công nghệ, mô hình tổ chức và quy mô hoạt động Về mặt khách quan là cơ chế quản lý tài chính của Nhà nước, tình hình thị trường và yếu tố cạnh tranh, tốc độ tăng trưởng kinh tế của quốc gia. Như vậy, trong nền kinh tế thị trường, các NHTM chịu tác động của quy luật cạnh tranh. NHTM không ngừng tìm kiếm các biện pháp nhằm nâng cao lợi nhuận để đứng vững và thành công. Trong đó, quản lý chi phí hiệu quả là xu hướng các NHTM đang hướng tới. Quản lý chi phí là việc tổng hợp, phân tích, đánh giá thực trạng về việc sử dụng các chi phí, lập kế hoạch chi phí, theo dõi việc ghi nhận và thực hiện chi phí này, từ đó đưa ra những quyết định nhằm đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch chi phí đã đặt ra. Hoàn thiện công tác quản lý chi phí trong các NHTM không chỉ có vai trong quan trọng đối với bản thân ngân hàng, hệ thống ngân hàng mà còn có tác động tới sự phát triển chung của nền kinh tế.
 6. vi CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI NGÂN HÀNG TMCP LIÊN VIỆT - CHI NHÁNH THĂNG LONG Trong chương này, tác giả đưa ra thực trạng công tác quản lý chi phí tại ngân hàng Liên Việt Thăng Long. Với số liệu minh họa từ 2009 – tháng 8/2011, tác giả đã làm rõ nội dung công tác quản lý chi phí, đưa ra đánh giá những mặt được, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong công tác quản lý chi phí tại LVB Thăng Long. 2.1. Khái quát về Ngân hàng Liên Việt Thăng Long Ngân hàng TMCP Liên Việt Chi nhánh Thăng Long được thành lập ngày 25 tháng 07 năm 2008 theo Quyết định số 93A/2008/QĐ-LienVietBank là một trong những chi nhánh đầu tiên trực thuộc Ngân hàng Liên Việt. Qua 3 năm xây dựng và phát triển Ngân hàng Liên Việt Thăng Long đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: tổng vốn huy động, dư nợ tín dụng và lợi nhuận đều đạt mức tăng trưởng bình quân cao, đặc biệt từ năm 2010 trở lại đây luôn đảm bảo tăng trưởng và kiểm soát chất lượng. 2.2 Thực trạng công tác quản lý chi phí tại LVB Thăng Long 2.2.1 Tình hình chi phí tại LVB Thăng Long Trong ba năm trở lại đây, tình hình chi phí của LVB Thăng Long có những biến động lớn. Cụ thể: chi phí của LVB Thăng Long có xu hướng tăng dần, tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 20%/năm. Chi phí năm 2010 tăng 17% so với 2009, chi phí 8 tháng đầu năm 2011 tiến gần chi phí thực hiện năm 2010. Năm 2010, tổng chi phí hoạt động của LVB Thăng Long đạt 16.328 triệu đồng, tăng 2.392,6 triệu đồng so với 2009, so với năm 2008, chi phí đã tăng 10.562,6 triệu đồng. + Năm 2010, chi cho nhân viên là 7,5 tỷ đồng chiếm 46,23% trong tổng chi phí hoạt động của LVB Thăng Long. So với 2009, chi cho nhân viên đã tăng gấp 1,123 lần. Đây là chi phí có mức tăng khá cao trong các chi phí hoạt động của LVB Thăng Long. Nguyên nhân là do lợi nhuận trong năm 2010 tăng khá mạnh : lợi nhuận năm 2010 đã tăng 355,18% so với năm 2009. Bên cạnh đó số lao động tăng và quy chế lương của Ngân hàng Liên Việt có sự thay đổi. + Do tốc độ trang bị tài sản trong giai đoạn mới thành lập 2008 – 2010 khá lớn nên chi về tài sản trong giai đoạn này tăng nhanh: Năm 2010, chi về tài sản là
 7. vii 4,8 tỷ đồng chiếm 30% tổng chi phí hoạt động, tăng 10% so với năm 2009 và tăng 216% so với 2008 (chi phí về tài sản năm 2008 là 1,525 tỷ đồng) + Chi quản lý công vụ năm 2010 đạt 2.708 triệu đồng, thực hiện 81,08% kế hoạch, tăng 10,54% so với 2009. So với tốc độ tăng trưởng chi quản lý công vụ năm 2009/2008 là 177,26% (chi phí quản lý công vụ năm 2008 là 883,50 triệu đồng), năm 2009 chi quản lý công vụ tăng cao hơn là do chi quảng cáo, khuyến mại, lễ tân, khánh tiết và chi phí quản lý chung năm 2009 tăng mạnh (chi phí quản lý chung năm 2008 là 333,01 triệu đồng). 2.2.2 Thực trạng công tác quản lý chi phí tại Ngân hàng Liên Việt Thăng Long * Nguyên tắc quản lý chi phí: Trên cơ sở những qui định chung của Nhà nước, của LVB đã xây dựng một hệ thống quản lý thu chi bao gồm hệ thống văn bản chế độ, các quy trình, quy định về thu – chi trong ngân hàng. * Bộ máy quản lý chi phí: Bao gồm Giám đốc, một số cán bộ Phòng Kế toán Ngân quỹ và Phòng Tổng hợp. Bộ máy quản lý chi phí đã đảm bảo phân tách giữa các khâu lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát thực hiện chi phí. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ đối với công tác quản lý chi phí của từng đối tượng trong bộ máy. * Quản lý theo định mức và kế hoạch chi phí: Kế hoạch chi phí là một cấu phần trong kế hoạch tài chính của Ngân hàng. Tại LVB Thăng Long, đơn vị làm đầu mối thực hiện lập kế hoạch chi phí là Phòng kế toán Ngân quỹ. Xây dựng kế hoạch chi tiêu trên cơ sở định mức chi tiêu theo quy định của LVB, có tính đến các biện pháp tích cực để tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh theo chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ, của Ngành và của LVB. * Hạch toán và theo dõi chi phí: Để quản lý thu nhập, LVB Thăng Long đã thực hiện phân tách rõ các khoản chi phí trên cơ sở hệ thống kế toán của LVB để theo dõi chi tiết theo từng hoạt động kinh doanh. 2.3 Đánh giá công tác quản lý chi phí tại Ngân hàng Liên Việt Thăng Long 2.3.1 Những kết quả đạt được - Thực hiện theo đúng định mức được giao: Hầu hết các khoản mục chi phí tại chi nhánh đều thực hiện theo đúng định mức kế hoạch được lập từ đầu năm tài chính. Điều đó chứng tỏ công tác quản lý chi phí khá hiệu quả. Lợi nhuận tăng nhanh qua các năm cho thấy tình hình kinh doanh của chi nhánh có nhiều thuận lợi và tăng trưởng tốt. Công tác hạch toán kế toán luôn đảm bảo chính xác, kịp thời phản ánh đúng tình hình hoạt động của Chi nhánh và cung cấp số liệu cho việc quản trị điều hành.
 8. viii - Mức độ hoàn thiện về văn bản: Việc phản ánh, ghi nhận chi phí đều được quy định cụ thể, mở tài khoản để theo dõi chi tiết từng khoản chi phí: Các khoản chi phí đã được tính toán, xác định và thực hiện phù hợp với qui định của Bộ Tài chính, của Ngân hàng Nhà nước; Các khoản mục chi phí được quy định hết sức chi tiết cụ thể về định mức cũng như quy trình thanh toán. Các khoản chi đều có sự giám sát đầy đủ của Giám đốc Chi nhánh, Trưởng Phòng tài chính kế toán và Trưởng Phòng Tổng hợp. - Mức độ linh hoạt trong công tác lập kế hoạch chi phí: Chi nhánh đã chủ động xây dựng nhiều kịch bản áp dụng cho các biến động của thị trường. Công tác lập kế hoạch chi phí được gắn liền với công tác quản lý chi phí: Trên cơ sở kế hoạch lập từ đầu năm tài chính, Chi nhánh giao chỉ tiêu cho từng bộ phận theo quý, năm căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế và khả năng thực hiện của từng phòng giao dịch. Định kỳ tổ chức tổng hợp, đánh giá kết quả đạt được, xác định nguyên nhân dẫn đến kết quả đó và tìm ra cách thức quản lý thích hợp hơn. Bên cạnh đó, Chi nhánh cũng sử dụng các biện pháp khuyến khích như có chế độ khen thưởng hợp lý đối với các phòng đạt và vượt mức kế hoạch được giao. 2.3.2 Những hạn chế Bên cạnh những kết quả đã đạt được kể trên, công tác quản lý chi phí của LVB Thăng Long vẫn còn tồn tại một số vấn đề như sau: - Phương pháp quản lý: Phương pháp quản lý việc thực hiện doanh thu, chi phí, hiện nay Chi nhánh chỉ áp dụng phương pháp khuyến khích thực hiện doanh thu chi phí mà chưa thực hiện phương pháp khoán. - Đối với việc kiểm tra, kiểm soát: Tại chi nhánh hiện nay, chưa tách bạch giữa người thực hiện chi phí với người kiểm soát chi phí. Tất cả công việc quản lý chi phí đều do một đơn vị là phòng Tài chính Kế toán của chi nhánh thực hiện. Điều này không đảm bảo tính độc lập trong khâu thực hiện và dễ xảy ra sai sót. - Về văn bản chế độ: Các văn bản, chế độ hướng dẫn thi hành quy chế quản lý tài chính tại các ngân hàng thương mại nhiều khi không bao quát được hết các tình huống phát sinh trong thực tế nên trong quá trình thực thi có thể phát sinh nhiều điểm không phù hợp. Ngược lại việc quy định một cách hết sức chi tiết định mức các khoản mục chi phí của Ngân hàng Liên Việt giúp cho Chi nhánh có khả năng áp dụng một cách tương đối dễ dàng nhưng đôi khi lại không linh hoạt và không phù hợp với thực tế phát sinh. - Đối với việc hạch toán, theo dõi chi phí: Chi phí gián tiếp (chiếm tương đối lớn) như chi lương, cho quảng cáo, tiếp thị, chi lễ tân khánh tiết, chi tài sản, chi vật
 9. ix liệu, giấy tờ in,…lại chỉ được hạch toán và theo dõi ở cấp độ tổng hợp trong tổng chi phí quản lý chung của chi nhánh, chưa phân bổ được cho từng bộ phận kinh doanh, từng sản phẩm, từng khách hàng. - Về trình độ cán bộ: Hầu hết cán bộ Chi nhánh đều là cán bộ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán nên còn hạn chế trong công tác cũng như trong việc tham mưu cho Ban Giám đóc về quản lý chi phí. 2.3.3 Nguyên nhân của những hạn chế - Vì là ‘‘sinh sau đẻ muộn’’ nên cơ chế phối hợp nội bộ, lề lối làm việc chung còn có chỗ chưa nhuần nhuyễn, các văn bản quy định, quy trình,…vẫn còn đang trong quá trình phải sửa đổi để phù hợp, linh hoạt hơn. - Hoạt động khoán tài chính đến từng tập thể, cá nhân người lao động chưa đạt hiệu quả cao, chưa tạo được áp lực công việc hiệu quả do quy chế thưởng phạt chưa đủ mạnh. - Hệ thống thông tin quản trị ngân hàng nói chung và quản lý chi phí nói riêng đang trong giai đoạn cải tạo, khai thác và nâng cấp. Như vậy, công tác quản lý chi phí của LVB Thăng Long chưa có khả năng cung cấp đầy đủ các thông tin để đánh giá hiệu quả kinh doanh một cách chính xác, toàn diện, chưa xác định được giá thành chính xác của từng sản phẩm, dịch vụ, dẫn đến công tác ra quyết định, lập kế hoạch cũng như giám sát gặp nhiều khó khăn, chưa thật sát thực tế. Tuy nhiên, Ngân hàng Liên Việt Thăng Long đã có những đóng góp không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng đất nước. Chi nhánh không ngừng đổi mới, kinh doanh đa dạng, hiệu quả và nâng cao chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo chi nhánh cũng quan tâm sâu sắc đến việc cải tiến công tác quản trị nội bộ, đặc biệt là công tác quản lý chi phí. Qua thực tế công tác quản lý chi phí trong những năm qua cho thấy LVB Thăng Long đã xây dựng cho mình được những quy định riêng về quản lý chi phí dựa trên cơ chế của Hội sở tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động quản trị nội bộ của Chi nhánh. Qua đó góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao thu nhập ngân hàng. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác quản lý chi phí của LVB Thăng Long còn tồn tại một số hạn chế. Để công tác quản lý chi phí được thực hiện hiệu quả hơn, LVB Thăng Long cần có những giải pháp hữu hiệu để hoàn thiện công tác quản lý chi phí tại Chi nhánh.
 10. x CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI NGÂN HÀNG LIÊN VIỆT CHI NHÁNH THĂNG LONG Trong chương này, tác giải đã nêu ra định hướng công tác quản lý chi phí tại LVB Thăng Long trong thời gian tới. Từ đó, đề xuất các giải pháp và một số kiến nghị để hoàn thiện công tác quản lý chi phí tại LVB Thăng Long 3.1 Định hướng phát triển của LVB trong giai đoạn 2012-2015 Mục tiêu chung: Xây dựng Ngân hàng Liên Việt trở thành ngân hàng bán lẻ với mạng lưới rộng nhất ở Việt Nam, cũng là ngân hàng của các vùng sâu, vùng xa, của thị trường nông nghiệp-nông thôn 3.2 Định hướng hoạt động của LVB Thăng Long trong giai đoạn 2012-2015 Với định hướng chiến lược của LVB phát triển mạnh về quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động, đòi hỏi LVB Thăng Long không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi phí, phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục được những hạn chế còn tồn tại. - Mục tiêu chung: Ngân hàng Liên Việt Thăng Long giữ vững mục tiêu trở thành 1 trong 3 chi nhánh đứng đầu trong hệ thống Ngân hàng Liên Việt. Cùng với Ngân hàng Liên Việt chi nhánh Thành phố Hồ Chi Minh là hai Chi nhánh đi đầu trong lộ trình xây dựng phòng giao dịch kiểu mẫu tại các bưu cục Bưu điện của Ngân hàng Liên Việt nhằm thu hút một lượng lớn khách hàng cá nhân, kéo theo cơ hội triển khai các dịch vụ cho vay, chuyển tiền… tại các bưu cụ này. - Mục tiêu về công tác quản lý chi phí: Hướng tới một cơ chế quản lý chặt chẽ vừa linh hoạt phù hợp với thực tế phát sinh, thực hiện tốt cơ chế khoán doanh thu, chi phí. Trong đó, việc phân bổ chi phí chung cho từng đối tượng quản lý là mục tiêu của ngân hàng trong thời gian tới. Đây sẽ là cơ sở để xây dựng các định mức chi phí, lợi nhuận, nhằm định giá sản phẩm dịch vụ, nâng cao năng lực quản lý tài chính, xa hơn nữa là lập kế hoạch ngân sách cho từng bộ phận, xác lập trách nhiệm tài chính. 3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi phí tại LVB Thăng Long. * Thực hiện phân giao chỉ tiêu thu chi tới từng Phòng ban Chi nhánh và các Phòng giao dịch: Thực hiện tốt cơ chế khoán trong quản lý doanh thu và chi phí trong đó chú trọng một số chỉ tiêu quan trọng như khoán quỹ lương, chi phí quản lý
 11. xi kinh doanh (như vật liệu văn phòng, điện, nước, điện thoại, chi quảng cáo, tiếp thị…), dư nợ cho vay, số dư huy động vốn... * Đào tạo cho cán bộ nâng cao trình độ về quản trị doanh nghiệp, khả năng hiểu biết về tài chính doanh nghiệp. * Xây dựng ý thức tiết kiệm chi phí cho nhân viên: Điểm mấu chốt cho sự thành công của Ngân hàng trong quản lý chi phí là ý thức tiết kiệm chi phí chứ không phải thông qua những thao tác kế toán. Vấn đề tiết kiệm chỉ thực sự hiệu quả khi mà thuyết phục được đội ngũ nhân viên cùng thực hiện dựa trên: - Xây dựng mối liên hệ giữa nhà quản lý và nhân viên: Muốn làm được điều đó có thể thông qua các công cụ khác nhau, như mối liên hệ gián tiếp từ những văn bản hoặc những cuộc trao đổi trực tiếp. Thông thường các văn bản không dễ hiểu và dễ nản lòng do đó các cuộc gặp mặt sẽ hiệu quả hơn, ở đó các nhà quản lý sẽ thực hiện được một quá trình: tham gia, trao đổi và phản hồi, ba điểm mấu chốt cần có trong xây dựng các mối quan hệ. Những thông tin mà cả nhà quản lý và nhân viên thu được sẽ thực tế hơn, đáng tin cậy và thực dụng hơn. Và mối quan hệ này sẽ hiệu quả hơn nếu thường xuyên có sự giám sát lẫn nhau. - Khuyến khích nhân viên tham gia quản lý chi phí: Khuyến khích nhân viên đưa ra các đề xuất, sáng kiến giảm chi phí và tôn trọng những đề xuất của nhân viên. Cần có chế độ khen thưởng thỏa đáng với những đề xuất hiệu quả, và ngay cả những đề xuất thiếu tính hiệu quả nhà quản lý cũng cần có thông tin phản hồi để nhân viên thấy rằng ý kiến của họ được quan tâm, tôn trọng. 3.4 Một số kiến nghị đối với Ngân hàng Liên Việt * Đối với công tác xây dựng cơ chế quản lý chi phí: Để có thể quản lý, điều hành hiệu quả hoạt động kinh doanh một cách hiện đại và hiệu quả đến từng sản phẩm, khách hàng và từng khối tham gia trong quá trình hoạt động của Ngân hàng, LVB cần xây dựng hệ thống tập hợp và phân bổ thu nhập, chi phí chi tiết đến từng đối tượng, sản phẩm. Cùng với đó, LVB cần chỉnh sửa cơ chế quản lý chi phí hướng tới chi tiết đến từng đối tượng sản phẩm/khách hàng/khối kinh doanh. * Đối với công tác xây dựng định mức chi phí: Điều chỉnh phụ cấp trượt giá và bổ sung mức phụ cấp trượt giá tối thiểu; Chỉnh sửa mức chi tối đa đồng phục nhóm 1 của bộ phận Giao dịch ngân quỹ, mức phụ cấp lưu trú của đối tượng thời gian công tác trong và ngoài tỉnh (>=50 km một chiều) và đi về trong ngày và chỉnh sửa mức chi phụ cấp độc hại rủi ro cho các cán bộ ngân quỹ.
 12. xii * Đối với công tác kiểm tra, giám sát: Tăng cường công tác kiểm tra, nâng cao tính tuân thủ trong việc thực hiện các chế độ thu – chi tài chính, tăng tính chủ động trong công tác quản lý chi phí đối với các đơn vị thành viên. Tiếp tục thực hiện cơ chế thưởng phạt trong việc thực hiện các định mức chi phí. Xây dựng bổ sung các văn bản hướng dẫn công tác kiểm tra tại chỗ thông qua các đề cương kiểm tra, có văn bản hướng dẫn chấn chỉnh sau khi kiểm tra. Thực hiện các đoàn kiểm tra thực tế đối với các chi nhánh thường xuyên có mức chi vượt định mức. * Đối với đội ngũ cán bộ quản lý: Thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ và phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý hiện có nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản trị của ngân hàng; Xây dựng quy trình quản lý chi phí chuẩn từ đó, thiết lập bảng mô tả công việc cho từng vị trí cụ thể, từ đó đưa ra các yêu cầu sát thực đối với công việc khi tuyển dụng; Chế độ phân phối quỹ thu nhập gắn với hiệu quả công việc nhằm khuyến khích người tài và giữ chân cán bộ. * Đối với hệ thống thông tin quản lý ngân hàng: Thiết kế hệ thống thông tin quản lý theo hướng quản lý chi phí tới từng sản phẩm, từng khách hàng, từng khối kinh doanh. 3.5 Một số kiến nghị đối với Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước Tiếp tục xây dựng và hệ thống các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động quản lý chi phí của các NHTM, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo về các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý chi phí. Như vậy, căn cứ vào định hướng phát triển của LVB cũng như của LVB Thăng Long trong giai đoạn 2012 – 2015 và mục tiêu về công tác quản lý chi phí của LVB Thăng Long, để công tác quản lý chi phí của LVB Thăng Long đạt được những mục tiêu đã đề ra, luận văn đã đưa ra một số giải pháp để hoàn thiện hơn công tác quản lý chi phí. Các giải pháp đưa ra tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế khoán tài chính, thường xuyên đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ nhân viên đáp ứng yêu cầu trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và xây dựng ý thức tiết kiệm chi phí cho nhân viên. Luận văn đưa ra một số kiến nghị đối với Ngân hàng Liên Việt về hoàn thiện cơ chế quản lý chi phí, xây dựng định mức chi phí, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát…Bên cạnh đó Luận Văn cũng đưa ra một số kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước để cho việc thực thi các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng quản lý chi phí của LVB Thăng Long.

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ