Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Địa lí: Nghiên cứu ứng dụng mô hình số để mô phỏng...

  • 30/08/2018 05:24:57
  • 42 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Luận án Nghiên cứu ứng dụng mô hình số để mô phỏng khí hậu nhiều năm cho khu vực Việt Nam và lân cận thực hiện với mục đích lựa chọn được bộ tham số động lực và tham số vật lí trên cơ sở phân tích các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước về vấn đề này, đánh giá kĩ năng mô phỏng khí hậu cho khu vực Việt Nam và lân cận bằng mô hình khí hậu khu vực. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 1.26 M, số trang : 27

Xem mẫu

Chi tiết

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ