Xem mẫu

  1. Tối ưu hoá các trang trong của website Kinh doanh rất cần đến việc thiết kế một website cho doanh nghiệp của mình. Việc tối ưu hoá các trang trong của website nhằm giúp cho các trang của website thân thiện nhất với các trình tìm kiếm. Chúng ta có thể ứng dụng các bước sau:
  2. - Hãy sử dụng những từ khoá trong tiêu đề trang của bạn. Hãy đặt ngữ từ khoá quan trọng nhất gần đầu tiêu đề trang. Đừng đặt tiêu đề site của bạn trên mỗi trang của site trừ khi bạn đang thực sự cố gắng quảng bá tên đó.Khi đó, nên tốt nhất để đặt tên site ở cuối các tiêu đề trang. - Viết tiêu đề cố gắng phải ngắn gọn, súc tích, không được viết dài. - Thỉnh thoảng tôi chồng chéo những ngữ từ khoá liên quan trong tiêu đề trang. - Các Meta tag không quan trọng lắm, nhưng chúng có thể giúp ích một chút. Meta description nên là một câu cho một đoạn mô tả các nội dung trang. Thẻ Meta description có thể được thấy trong một số kết quả tìm kiếm , vì vậy bạn nên tóm tắt tốt nội dung bạn muốn đem đến cho mọi người trong trang đó . - Các từ khóa trong thẻ Meta không đáng thời gian để làm , nhưng nếu bạn làm, nó nên chứa từ khoá chính của các bạn đang muốn hướng đến, cùng với các từ khóa liên quan. Mỗi ngữ từ khoá trong thẻ từ khoá nên được chia bởi dấu phẩy. - Dùng header H1 để chứa từ khóa chính của trang , trong trang của bạn chứa những ngữ từ khoá tương tự những cái bạn nhắm đến trong tiêu đề trang. Điều này giúp củng cố tiêu đề trang. Nâng cao vị trí từ khóa. - Hãy sử dụng những subheader H2 hay H3,… trước mỗi đoạn hay mỗi một số đoạn, nhằm tóm tắt chính nội dung của cả đoạn đó( câu chốt trong văn bản).
  3. - Hãy sử dụng những danh sách kiểu bullet để dễ đọc hơn. Tất nhiên các bạn hãy nhớ rằng bạn đang viết web cho người ta xem, chứ không phải viết cho các bộ máy tìm kiếm, cho nên phải chú trọng vào nội dung, lượng người xem cũng rẩt ảnh hưởng đến vị trí ưu tiên xếp hạng của các bộ máy đấy. Tối ưu hoá trang chủ Thêm vào sự tối ưu hoá trang trong cho các bộ máy tìm kiếm, tối ưu hoá trang chủ của site của bạn cho khách hàng cũng quan trọng để bảo đảm hiệu quả. - Chắc chắn trang chủ của bạn xây dựng hướng thẳng người tiêu dùng đến những phần quan trọng nhất của site của bạn. - Nhắm đến từ khoá cạnh tranh nhất của bạn với trang chủ hay với một trang được kết nối trực tiếp từ trang chủ . - Kết nối đến những trang đề tài chủ yếu từ trang chủ của bạn. - Kết nối trang chủ của bạn từ mọi trang trong site . Bao gồm cả tên site của bạn và / hoặc ngữ từ khoá chủ chốt của trang chủ trong các liên kết văn bản đến nó. Nếu bạn nghĩ site của bạn đạng bị lọc ra khỏi các kết quả tìm kiếm vì quá tập trung vào một từ hay một ngữ, thì khi đó, liên kết đến trang chủ bạn chỉ nên đề
  4. kiểu như: Home, trang chủ, tên domain của bạn….( từ khóa chung mà site nào cũng thường dùng để mô tả trang chính của người ta) Tối ưu hoá tổng thể toàn site Homepage của bạn chỉ là điểm bắt đầu cho một website đa diện và đa tầng.Theo đúng nghĩa, nó quan trọng để nhìn vào mỗi trang mà website của bạn chứa để bảo đảm một đồ án được sắp xếp hợp lý và chặt chẽ làm việc tốt với các cỗ máy tìm kiếm cũng như khách hàng. Lưu ý những đều sau: - Sử dụng điều hướng dựa trên text văn bản. - Nếu bạn sử dụng điều hướng đồ hoạ , hãy dùng văn bản miêu tả cho các đường link hình ảnh của bạn, trong trang đó liên kết đến trang chính bằng text ở phần footer của site. - Sử dụng điều hướng miêu tả giàu từ khoá để giúp các cỗ máy tìm kiếm hiểu cấu trúc site của bạn.Ví dụ, đường link homepage (dùng các từ khoá)>cấp 1>cấp 2>trang hiện tại - Dùng sitemap để giúp các spider bộ máy tìm kiếm qua site của bạn nhanh hơn, vì thời gian vào site của spider rất hạn chế. - Bất cứ nơi nào có thể , hãy dùng đoạn mô tả ở link về nội dung sẽ link liên kết khi kết nối giữa các trang của site của bạn.
  5. - Kết nối đến các nguồn tham khảo, nhằm giúp người xem có cái nhìn toàn diện hơn. Nếu bạn tham chiếu nghiên cứu và các nguồn đáng tin trong nội dung của bạn, người đọc sẽ nghĩ về nội dung của bạn như nguồn thông tin , hơn là chỉ đơn giản hướng đến việc bán hàng.
nguon tai.lieu . vn