Xem mẫu

 1. Chương VII: Bảo hiểm
 2. Chương III: Bảo hiểm D ẫn đề Tài liệu tham khảodetail Kết cấu chương Khái niệm và vai trò của bảo hiểm Các thuật ngữ cơ bản trong BH Phân loại và nguyên tắc BH Các nội dung cơ bản của quy tắc BH
 3. I. Khái niệm và vai trò của BH 1. Định nghĩa bảo hiểm detail 2. Vai trò của bảo hiểm a. Ổn định kinh doanh và đời sống detail b. Hạn chế RR và hậu quả của nó detail c. Các vai trò khác detail
 4. II. Các khái niệm cơ bản trong BH 1. Rủi rodetail 2. Đối tượng bảo hiểm detail 3. Các bên trong hợp đồng BH detail 4. Số tiền BH và giá trị BH detail
 5. II. (Tiếp) 1. Giá cả của BHdetail 2. Các thuật ngữ BH đặc biệt detail 3. Các chế độ bồi thường detail 4. Tổn thất trong BH tài sản detail
 6. III. Các nguyên tắc bảo hiểm Nguyên tắc trung thực tuyệt đối detail 1. Chỉ chấp nhận rủi ro BH detail 2. Bồi thường vừa đủ detail 3. Tương xứng detail 4. Không trút hết trách nhiệm detail
 7. IV. Phân loại bảo hiểm 1. Căn cứ đối tượng bảo hiểm 2. Căn cứ tính chất kinh doanh 3. Căn cứ tính chất bắt buộc 4. Căn cứ nguồn luật quy định 5. Các căn cứ khác
 8. V. Nội dung chính của quy tắc BH 1. Đối tượng và phạm vi BH 2. Không thuộc trách nhiệm BH 3. Hợp đồng, phí BH và thời hạn hiệu lực của hợp đồng BH
 9. Hết chương III
 10. Thuật ngữ cần chú ý Bảo hiểm A và V hoàn trả có điều kiện Phí và tỷ lệ phí BH Rủi ro Bảo hiểm đặc biệt BH và không BH Tái bảo hiểm được, không được BH Đồng bảo hiểm Đối tượng bảo hiểm Bảo hiểm trùng Các bên trong HĐ BH Các chế độ bồi thường Bên bán Tổn thất Bên mua Toàn bộ và bộ phận Bên thứ ba Chung và riêng
 11. Thuật ngữ cần chú ý (Cont’d) Nguyên tắc bảo hiểm Phân loại bảo hiểm Chỉ chấp nhận rủi ro BH Theo đối tượng bảo Tương xứng hiểm Bồi thường vừa đủ Theo tính chất của BH Đồng trách nhiệm Theo tính chất bắt buộc Thế quyền của bảo hiểm Theo cơ sở pháp lý của Quy luật “Lấy số đông bù số ít” bảo hiểm Nguyên tắc “Trung thực Theo những căn cứ khác tuyệt đối”
 12. Tài liệu tham khảo Luật kinh doanh BH 9/12/2000 Bộ luật Hàng hải, Bộ luật Dân sự Các quy tắc BH do các công ty BH ban hành
 13. a. Ổn định kinh doanh và đời sống Là sự đảm bảo trước những hậu quả của rủi rodetail Giúp nền kinh tế có thể phát triển đồng đều detail Là đảm bảo hữu hiệu hơn tự BH detail
 14. b. Hạn chế RR và hậu quả của nó BH có thể giúp hạn chế xác suất xảy ra rủi ro detail BH cũng có thể giúp hạn chế hậu quả khi rủi ro đã xảy ra detail
 15. c. Các vai trò khác Là kênh huy động vốn hiệu quả BH giúp phát triển thị trường CK Giúp tăng thu và giảm chi cho NSNN
 16. 1. Rủi ro Là một sự kiện khách quan không lường trước được và khi xảy ra gây nên hậu quả xấu về tài chính. Rủi ro bao gồm hai yếu tố chính: Nguy cơ và hiểm hoạ Các loại rủi ro detail
 17. 2. Đối tượng bảo hiểm “Là đối tượng có nguy cơ bị rủi ro tác động vào gây nên hậu quả xấu về tài chính” Có 3 nhóm đối tượng bảo hiểm: Con người Tài sản Trách nhiệm dân sự
 18. 3. Các bên trong hợp đồng BH Bên bán BH detail Bên mua BH detail Bên thứ ba detail
 19. 4. Số tiền BH và giá trị BH “Số tiền BH là số tiền được lựa chọn khi ký kết hợp đồng BH”-A “Giá trị BH là giá trị thực tế của tài sản được BH khi ký kết hợp đồng BH”-V A và V phải quan hệ thế nào?
 20. 5. Giá cả của bảo hiểm Giá cả của BH là tỷ lệ phí BH Phí BH phải nộp được xác định: P=Axr
nguon tai.lieu . vn