Tiểu luận:PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC ỨNG DỤNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP TRẢ LỜI CÁC TRUY VẤN TIẾNG VIỆT CHO HỆ THỐNG TÌM KIẾM THƯ VIỆN PHIM

Luận Văn - Báo Cáo,Công nghệ thông tin
 0      40      0
Mã tài liệu jer6tq Danh mục Luận Văn - Báo Cáo,Công nghệ thông tin Tác giả Vang Thi Loại file PDF Số trang 37 Dung lượng 5.55 M Lần tải 0 Lần xem 40
Tài liệu được tải hoàn toàn Tải Miễn phí tại tailieumienphi.vn

Vấn đề khoa học (scientific problem) cũng được gọi là vấn đề nghiên cứu (research problem) hoặc câu hỏi nghiên cứu là câu hỏi được đặt ra khi người nghiên cứu đứng trước mâu thuẫn giữa tính hạn chế của tri thức khoa học hiện có với yêu cầu phát triển tri thức đó ở trình độ cao hơn.


NỘI DUNG TÓM TẮT FILE

Tiểu luận:PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN CỨU KHOA HỌC TRONG TIN HỌC ỨNG DỤNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP TRẢ LỜI CÁC TRUY VẤN TIẾNG VIỆT CHO HỆ THỐNG TÌM KIẾM THƯ VIỆN PHIM

of x

 
Mã tài liệu
jer6tq
Danh mục
Luận Văn - Báo Cáo,Công nghệ thông tin
Thể loại
ứng dụng tin học, truy vấn tiếng Việt, thư viện phim, tiểu luận, quản trị mạng, phương pháp nghiên cứu khoa học, lập trình tin học
Loại file
PDF
Số trang
37
Dung lượng
5.55 M
Lần xem
40
Lần tải
0
 
LINK DOWNLOAD

Tieu-luan-PHUoNG-PHAP-NGUYEN-CUU-KHOA-HoC-TRONG-TIN-HoC-UNG-DUNG-VAO-VIEC-XAY-DUNG-PHUoNG-PHAP-TRA-LoI-CAC-TRUY-VAN-TIENG-VIET-CHO-HE-THoNG-TIM-KIEM-THU-VIEN-PHIM.PDF[5.55 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền Phần mềm chuyển PDF thành .Doc
Pass giải nén (Nếu có):
tailieumienphi.vn
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Tài liệu tương tự