Xem mẫu

  1. Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tôn giáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tôn giáo – Dân tộc (Sở Nội vụ) thành phố. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không có thời hạn. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục theo quy định. Tuỳ theo tôn giáo nộp hồ sơ tại các phòng chuyên môn Phòng Phật giáo, Kitô giáo (Công giáo, Tin lành), phòng tôn giáo khác (Cao đài, Hòa hảo, Hồi giáo và một số tôn giáo khác), Ban Tôn giáo – Dân tộc số 196 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3. 2. Bước 2 Khi nhận hồ sơ, chuyên viên tiếp nhận kiểm tra thành phần hồ sơ có đầy đủ theo quy định hay không: - Trường hợp thành phần hồ sơ đầy đủ thì nhận hồ sơ. - Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ. Thời gian tiếp nhận và trả kết quả vào các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu: 3. Bước 3 - Sáng từ 7h30 đến 11h30. - Chiều từ 13h00 đến 17h00
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản thông báo nêu rõ mục đích, phạm vi, cách thức, thời gian thực hiện 1. quyên góp, cơ chế quản lý, cách thức sử dụng tài sản được quyên góp. Số bộ hồ sơ: 03 bộ. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn