Xem mẫu

  1. Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (bên thứ nhất) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật Doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Phòng Thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (số 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, 2. Bước 2: TPHCM). Thời gian nhận hồ sơ : Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; Chiều từ 13 giờ đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Khi nhận hồ sơ công bố hợp quy, Chuyên viên kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các tài liệu trong hồ sơ
  3. Tên bước Mô tả bước - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ, chuyên viên nhận hồ sơ và cấp giấy biên nhận cho doanh nghiệp. - Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì chuyên viên sẽ hướng dẫn cho doanh nghiệp chỉnh sửa hoặc bổ sung để hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương 3. Bước 3: mại -Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để nhận hồ sơ tiếp nhận công bố hợp quy. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, 1. môi trường phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (theo mẫu) 2. Bản công bố hợp quy (theo mẫu)
  4. Thành phần hồ sơ Thông báo tiếp nhận Bản công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng 3. (theo mẫu) 4. Bản công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng (theo mẫu) Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc 5. điểm, tính năng, công dụng) 6. Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có); Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn có hệ thống quản lý chất lượng được 7. chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001. + Kế hoạch giám sát định kỳ + Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan. Số bộ hồ sơ: 02 (bộ)
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm, hàng Quyết định số 1. hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp quy 24/2007/QĐ-BKHC... chuẩn kỹ thuật (Phụ lục XII) Quyết định số 2. Bản công bố hợp quy (Phụ lục XI) 24/2007/QĐ-BKHC... Quyết định số 3. Thông báo tiếp nhận Bản công bố 24/2007/QĐ-BKHC... Bản công bố phù hợp với tiêu chuẩn bắt buộc áp Quyết định số 4. dụng 24/2007/QĐ-BKHC... Quyết định số 5. Kế hoạch kiểm soát chất lượng (Phụ lục XIII) 24/2007/QĐ-BKHC... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn