Xem mẫu

  1. Thymine Đối với loại vitamin có tên gọi gần giống, hãy xem Thiamine Thymine, hay còn gọi là 5- methyluracil, là một nucleobase thuộc nhóm pyrimidine. Thymine có trong nucleic acid DNA. Trong RNAthymine được thay thế bởi uracil trong hầu hết các trường hợp. Trong DNA,
  2. thymine(T) gắn với adenine (A) qua hai liên kết hiđrô giúp cho cấu trúc của DNA được giữ ổn định . Thymine kết hợp với deoxyribose tạo nên nucleoside deoxythymidine, cũng đồng nghĩa với thuật ngữ thymidine. Thymidine có thể được phosphoryl hóa với một, hai hoặc ba nhóm phosphate, tạo nên lần lượt TMP, TDP và TTP (thymidine mono- di- và triphosphate).
  3. Thymine Danh 5-Methylpyrimidine- pháp 2,4(1H,3H)-dione Công thức hóa C5H6N2O2 học Khối lượng 126.11 g/mol phân tử Nhiệt độ nóng 316 - 317 °C chảy Mã số 65-71-4 CAS SMILES CC1=CNC(NC1=O)=O