Xem mẫu

 1. ̉ ̃ ̀ Giang viên:NGUYÊN HÔNG VÂN Sinh viên :NGUYÊN THỊ THUYLINH ̃ ̀ NGUYÊN THỊ VÂN ANH ̃ Lớp :D08QTKD2 Sưu tập : zenith™
 2. ̣ ́ Nôi dung chinh KHAI NIÊM CHỦ NGHIA XÃ HÔI ́ ̣ ̃ ̣ I GIỚI THIÊU VỀ HUGO CHAVEZ VÀ NƯỚC CÔNG HOA ̣ ̣ ̀ II XHCN VENEZUELA KẾ HOACH XÂY DỰNG CNXH ̣ III CHIÊN LƯỢC VÀ ĐÔNG LỰC ĐỂ RA ́ ̣ IV SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA Ý TƯỞNG XÂY DỰNG “XHCN CUẢ THẾ KỶ XXI” CUA HUGO CHAVEZ VỚI QUAN NIÊM HCM ̉ ̣ V VỀ BAN CHÂT CUA CNXH Ở VIÊT NAM ̉ ́ ̉ ̣ ĐANH GIÁ ́ VI
 3. I.KHAI NIÊM VỀ CNXH ́ ̣  Đó là môt chế độ chinh trị do ̣ ́ nhân dân lam chu. ̀ ̉  CNXH là môt chế độ xã hôi có ̣ ̣ nên kinh tế phat triên cao,găn ̀ ́ ̉ ́ liên với sự phat triên cua khoa ̀ ́ ̉ ̉ hoc- kĩ thuât. ̣ ̣  CNXH là chế độ không con ̀ người boc lôt người. ́ ̣  CNXH là môt xã hôi phat triên ̣ ̣ ́ ̉ cao về văn hoa,đao đức. ́ ̣
 4. II.GIỚI THIÊU VỀ HUGO CHAVEZ VÀ NƯỚC ̣ ̣ ̀ CÔNG HOA XHCN VENEZUELA ̉ ́ TÔNG THÔNG HUGO CHAVEZ CUA ̉ VENEZUEL ° 06/12/1998: Trúng cử Tổng thống nước Cộng hòa Venezuela. ° 02/2/1999: Nhận chức Tổng thống nước Cộng hòa Venezuela. ° 30/7/2000: Tái đắc cử Tổng thống nước Cộng hòa Venezuela sau khi bổ sung Hiến pháp. ° 13/4/2002: Tổng thống Hugo Chavez trở lại nắm quyền sau cuộc đảo chính bất thành ngày 11/4/2002 do lực lượng đối lập tiến hành. ° 15/8/2004: Giành thắng lợi với 59% phiếu ủng hộ trong cuộc trưng cầu dân ý bất tín nhiệm do phe đối lập yêu cầu tổ chức. ° 25/2/2005: Tuyên bố "tính chất Xã hội chủ nghĩa" của cuộc Cách mạng Bolivar với mô hình Chủ nghĩa xã hội kiểu Venezuela.
 5. Trước quôc hôi và toan thể dân chung Venezuela, vị tông thông tai đăc cử ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ́ ́   nhiêm kì 3 Hugo Chavez ,giơ cao canh tay phai và tuyên hệ rât dong dac: ̣ ́ ̉ ́ ̃ ̣ “thưa mẹ tổ quôc.Con xin thê,CNXH hoăc là chêt”.Viêc xây dựng XHCN ở ́ ̀ ̣ ́ ̣ Venezuela đã được ông nhân manh ko dưới 15 lân trong diên văn cua minh. ́ ̣ ̀ ̃ ̉ ̀ “Chung ta đang tiên đên XHCN,ko gì và ko ai có thể ngăn can đượcc điêu ́ ́ ́ ̉ ̀ đo”, “hướng đên CNXH là con đường duy nhât để cứu đât nước nay”. ́ ́ ́ ́ ̀
 6. 1.Venezuela trước thời Hugo Chavez Đó là 1 XH bị phân hoá giâu ngheo 1 cach sâu săc. Năm̀ ̀ ́ ́ 1998, Venezuela đứng trước tinh hinh pham vi và cường độ ̀ ̀ ̣ ngheo đoi gia tăng đang bao đông:44% trẻ em ko đc đên ̀ ́ ́ ́ ̣ ́ trường ,cứ 10 gia đinh thì có 2 gđ sông dưới mức ngheo ̀ ́ ̀ kho.Tinh trang nay khiên ng ta đưa ra 1 câu hoi là tai sao 1 ́ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ đât nước dôi dao tai nguyên ,đứng thứ 8 thế giới về xuât ́ ̀ ̀ ̀ ́ khâu dâu mo,với diên tich trên 80 nghin km2,dân số 25 triêu ̉ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ người mà tuyêt đai đa số dân số sông trong ngheo đoi.Cac trụ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ́ côt kinh tế Venezuela luc đó chủ yêu năm trong tay cac chủ ̣ ́ ́ ̀ ́ TB giau co,quân đôi đứng về phia GCTS và chiu anh hưởng ̀ ́ ̣ ́ ̣ ̉ cua My.Là 1 trong những nước có tai nguyên lớn nhât thế ̉ ̃ ̀ ́ giới nhưng lợi ich từ tai nguyên đó lai ko được phân chia ́ ̀ ̣ hợp lí cho dân chung mà lai năm chủ yêu trong tay 1 số nhà ́ ̣ ̀ ́ TB đôc quyên. ̣ ̀
 7. 2.Bước ngoăt lớn ̣ Năm 1998,ô.Hugo Chavez thăng cử tông thông .Vinh quang ́ ̉ ́ đên với ông nhưng khăc nghiêt cung ko hề it bởi ông lên câm ́ ́ ̣ ̃ ́ ̀ quyên trong bôi canh đât nước bị khung hoang năng nê.Thang ̀ ́ ̉ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ ́ 11 năm 2002 ,ông đưa ra 1 đao luât nhăm phá vỡ thế đôc ̣ ̣ ̀ ̣ quyên cua 5% đai điên chủ đang năm giữ đên gân 80% diên ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ̣ tich đât canh tac.Để san sẻ quyên lợi từ dâu mỏ 1 cach công ́ ́ ́ ̀ ̀ ́ băng hơn,ông Hugo Chavez quyêt đinh “siêt” chăt hơn 1 số ̀ ́ ̣ ́ ̣ công ty dâu mỏ dân tiên tới quôc hữu hoá dâu khi-trụ côt kinh ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ̣ tế cua đât nước ,tiên hanh nhiêu cai cach xã hôi như chiên ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ́ dich xoá nan mù chữ,xoá đoi giam ngheo ,nâng cao cơ sở hạ ̣ ̣ ́ ̉ ̀ tâng, xây dựng thêm nhiêu trường hoc, cai thiên dich vụ y tê, ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ̣ ́ …từ đo,xã hôi Venezuela đã có những chuyên biên tich cực. ́ ̣ ̉ ́ ́
 8. Chinh phủ tăng ngân sach chi cho cac chương trinh xh từ ́ ́ ́ ̀ 8,2% cua GDP năm 1998 lên 11.2% năm 2005.Năm 2004 có ̉ 50 triêu lượt người được kham bênh miên phi,hơn 1 triêu ̣ ́ ̣ ̃ ́ ̣ ngươi thoat nan mù chữ,hang chuc nghin gia đinh có nhà ở. ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀
 9. Chính phủ tăng ngân sách chi cho các chương trình xã hội từ 8,2% của GDP năm 1998 lên 11,2% năm 2005. Năm 2004. có 50 triệu lượt người được khám bệnh miễn phí, hơn 1 triệu người thoát nạn mù chữ, hàng chục nghìn gia đình có nhà ở. Venezuela hiện đang phấn đấu phổ cập tiểu học; ngân sách giáo dục chiếm tới 20% tổng chi ngân sách nhà nước; học sinh nghèo được miễn học phí, được phát đồng phục, sách giáo khoa và giấy bút; sinh viên nghèo được nhận học bổng của nhà nước.
 10. Ông Chavez đã vượt qua tất cả khó khăn và khẳng định được niềm tin của dân chúng Venezuela gửi gắm nơi ông. Trong quý 1/2006, kinh tế Venezuela tăng trưởng 9,4% so với cùng kỳ năm 2005, chủ yếu là do mặt hang xuất khẩu chính là dầu mỏ tăng giá mạnh trên thị trường quốc tế. Tỷ lệ dân số sống dưới mức nghèo đói giảm từ 60,94% năm 1997 xuống còn 43,7% năm 2005. Chỉ số phát triển con người (HDI) năm 2005 là 0,772 xếp thứ 75 trên 177 nước.
 11. III.KẾ HOACH XÂY DỰNG XCNH ̣ Ông Chavez bắt đầu công khai phát biểu về một ý tưởng xây dựng một hình thái “chủ nghĩa xã hội của thế kỷ XXI”. Lần đầu tiên, ông tuyên bố về điều này là tại một hội nghị quốc tế diễn ra hồi tháng 2/2005 tại Caracas. Trước đông đảo các đại biểu, Tổng thống Chavez đã đề nghị các nước nghèo nên xây dựng một kiểu mẫu “chủ nghĩa xã hội của thế kỷ XXI” để thanh toán đói nghèo. Đồng thời, ông cũng đưa ra các con số và sự kiện, qua đó phê phán gay gắt chế độ tư bản chủ nghĩa, nơi không bao giờ có thể giải quyết được các vấn đề về đói nghèo, cơ cực và bất bình đẳng
 12. Ngay sau đó, các nghị sĩ ủng hộ Chavez đã quyết định đưa vấn đề này ra thảo luận trước Quốc hội.Kế hoạch bất ngờ và đầy táo bạo này của ông Chavez theo đánh giá chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của tầng lớp nhân dân lao động. Sự hậu thuẫn hết sức mạnh mẽ của người dân Venezuela đối với tổng thống của mình - một thực tế mà các đối thủ của ông Chavez cũng phải thừa nhận - được giải thích trước tiên là nhờ niềm tin vào thành công của các chương trình kinh tế - xã hội do chính phủ triển khai. Hơn nữa, các thành quả của nó đã được hàng triệu người dân Venezuela cảm nhận qua việc nhận được những khoản tín dụng ưu đãi, phục vụ y tế miễn phí, nhà ở giá rẻ cùng các chương trình giáo dục phổ cập chống nạn mù chữ v.v...
 13. Cuộc “cách mạng trong cách mạng” do ông Chavez đề xướng không chỉ nhằm xóa bỏ đói nghèo, mà cả nạn tham nhũng. Một chiến lược ưu tiên mới của Chính phủ Venezuela là phải cải cách bộ máy nhà nước để thanh toán tận gốc nạn quan liêu vốn đang gây ra không ít bất bình trong dân. D Dù chưa thể nói gì quá sớm về mô hình chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI của Tổng thống Hugo Chavez, nhưng có thể nhận thấy ông đã có nhiều cố gắng xây dựng một nước Venezuela giàu mạnh và công bằng hơn. Chí ít, nó cũng phù hợp với nguyện vọng của tầng lớp nhân dân lao động nước nay.̀
 14. IV.CHIÊN LƯỢC VÀ ĐÔNG LỰC ĐỀ RA ́ ̣ Ba chiến lược để thực hiện chuyển đổi từ chủ nghĩa tư bản sang chủ nghĩa xã hội của Hugo Chavez gồm: Tăng cường sở hữu nhà nước đối với tư liệu sản xuất, mở rộng trao đổi và phân phối phi thị trường, quán lý và điều hành vì lợi ích nhân dân, không bị chi phối bởi lợi ích cá nhân. Trong buổi tuyên thệ nhậm chức ngày 10/1/2007, ông Hugo Chavez đã đưa ra 5 động lực chính trong chương trình hành động của mình trong nhiệm kỳ mới gồm: Thực thi pháp luật, cải cách hiến pháp, giáo dục đại chúng, cơ cấu lại quyền lực nhà nước và khơi dậy quyền lực cộng đồng.
 15. V.SỰ TƯƠNG QUAN GIỮA Ý TƯỞNG VỀ XÂY DỰNG “CNXH CUA THẾ KỶ XXI” CUA HUGO CHAVEZ VỚI ̉ ̉ QUAN NIÊM HCM VỀ BAN CHÂT CUA CNXH Ở VN ̣ ̉ ́ ̉
 16. ̀ Gôm :
 17. 2.Những muc tiêu cơ ban ̣ ̉
 18. 3.Đông lực cua CNXH ̣ ̉