Xem mẫu

 1.  TRÌNH BÀY : TỔ  3  LỚP : KT12D  KHOA : TC _ KT
 2.   KHÁI NIỆM   PHÂN LOẠI   ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC THANH TOÁN                    BẰNG SEC   MỘT SỐ MẪU SEC 
 3. KHÁI NIỆM:     Séc là một lệnh vô điều kiện thể hiện dưới dạng chứng  từ của người chủ tài khoản, ra lệnh cho ngân hàng trích  từ tài khoản của mình để trả cho người có tên trong  séc, hoặc trả theo lệnh của người ấy hoặc trả cho người  cầm séc một số tiền nhất định, bằng tiền mặt hay bằng  chuyển khoản. Ngoài ra séc cũng có thể được định  nghĩa là một hối phiếu ký phát đòi tiền một ngân  hàng, thanh toán ngay khi có yêu cầu. CÁC BÊN LIÊN QUAN:  Bên ký phát, (bên phát hành): là người ký tờ séc để ra lệnh cho ngân hàng.  Bên thanh toán: là ngân hàng có nghĩa vụ trả tiền theo lệnh của bên ký phát.  Bên thụ hưởng: bên nhận tiền từ ngân hàng.
 4. PHÂN LỌAI:  theo 3 cách  Theo cách xác định người thụ hưởng:  Séc lệnh: trả tiền cho cá nhân hoặc thực thể có tên ghi trên séc hoặc trả cho bên được chuyển nhượng.  Séc vô danh: trả tiền cho người nắm giữ tờ séc. Luật pháp của đa số các quốc gia cho phép séc có thể chuyển nhượng cho nhiều người liên tiếp bằng thủ tục ký hậu trong thời hạn hiệu lực của séc. Theo các yêu cầu để đảm bảo an toàn trong thanh toán séc:  Séc trơn: mặt sau để trắng hoàn toàn, séc này có thể được ngân hàng trả tiền mặt.
 5.  Séc gạch chéo: mặt sau được gạch hai đường chéo song song, séc này chỉ có thể được trả tiền bằng hình thức ghi có vào tài khoản của người thụ hưởng tại ngân hàng.  Séc gạch chéo đặc biệt: mặt trước hoặc mặt sau của tờ séc được gạch hai đường chéo song song, giữa hai đường chéo là tên ngân hàng hoặc cả chi nhánh ngân hàng. Séc này chỉ có thể được nộp vào ngân hàng hay chi nhánh ngân hàng ghi trên đó. Ngoài ra séc gạch chéo đặc biệt cũng có thể ghi tên ngân hàng nhờ thu để thuận tiện cho việc giải quyết khi séc bị ngân hàng thanh toán từ chối thanh toán.
 6. Ngoài ra, theo mức độ đảm bảo sẽ nhân được tiền cho người thụ hưởng còn có:  Séc ngân hàng (hay séc tiền mặt): là séc do ngân hàng phát hành nên người thụ hưởng sẽ được đảm bảo thanh toán trừ trường hợp phát hiện ra tờ séc đã bị gian lận. Sở dĩ nó được gọi là séc tiền mặt vì có giá trị gần như tiền mặt do sẽ được thanh toán ngay.  Séc bảo chi: là một tờ séc được ngân hàng của người phát hành đảm bảo rằng tài khoản của người đó có đủ tiền để được trích ra khi thanh toán. Trong trường hợp này, ngân hàng thường ghi hoặc đóng dấu bảo chi lên tờ séc. Bên cạnh đó còn có séc du lịch:  Séc du lịch: là một sản phẩm tiền tệ in sẵn có mệnh  giá cố định phục vụ cho mục đích đi du lịch, được thiết  kế để cho phép người có tên ký trên séc thực hiện  thanh toán vô điều kiện cho các nhà cung cấp dịch vụ  hàng hóa.
 7. QUY TRÌNH THANH TOÁN SÉC:  Xuất trình séc: người nắm giữ xuất trình séc tại: Ngân hàng được chỉ định ghi trên séc; hoặc Ngân hàng làm dịch vụ thanh toán (ngân hàng nhờ thu). Phương thức này phổ biến hơn do thuận tiện cho người thụ hưởng.  Thanh toán séc: trường hợp séc được xuất trình tại ngân hàng bị ký phát đến thì ngân hàng thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng, nếu xuất trình tại ngân hàng nhờ thu thì quy trình như sau: Ngân hàng nhờ thu nhận séc và đóng dấu gạch chéo đặc biệt lên đó để khi séc không được thanh toán ngân hàng bị ký phát đến có thể gửi trả lại séc. Tiếp theo họ gửi séc đến ngân hàng bị ký phát, ngân hàng này sẽ kiểm tra tờ séc và nếu séc hợp lệ, tài khoản của người ký phát còn đủ tiền thì tài khoản của người ký phát sẽ bị ngân hàng ghi nợ. Việc thanh toán giữa ngân hàng nhờ thu và ngân hàng bị ký phát được thực hiện thông qua hệ thống thanh toán bù trừ séc.
 8. Séc có thể sẽ không được thanh toán trong những trường hợp sau:  Người ký phát đình chỉ hoặc hủy bỏ việc thanh toán séc.  Tài khoản của người ký phát không đủ tiền.  Chữ ký trên séc không giống với mẫu chữ ký mà người ký phát đã đăng ký tại ngân hàng.  Tờ séc bị khiếm khuyết, phổ biến là: trị giá của tờ séc bằng chữ và bằng số không giống nhau; ngày tháng đề trên séc là một ngày trong tương lai; không có tên của người hưởng lợi ghi trên séc; séc bị sửa đổi một cách không hợp lệ; séc nhàu nát, bị rách mà không có xác nhận của ngân hàng là do tình cờ; séc được hai ngân hàng gạch chéo nhưng không có đảm bảo của một trong hai ngân hàng đó đối với ngân hàng thanh toán...
 9.  Trường hợp séc không được thanh toán do tài khoản của người ký phát không đủ tiền gọi là séc không đủ khả năng thanh toán. Người ký phát sẽ được ngân hàng mà người đó ký phát đến thông báo để thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho người thụ hưởng. Nếu người ký phát không thực hiện người thụ hưởng có quyền khởi kiện. Các quốc gia có thể có hệ thống theo dõi những người ký phát séc không đủ khả năng thanh toán, ngoài việc phải chịu trách nhiệm pháp lý, các đối tác thương mại thường sẽ không chấp nhận thanh toán bằng séc đối với những người đã từng ký phát séc không đủ khả năng thanh toán. Theo luật của Việt Nam, người ký phát séc không đủ khả năng thanh toán có thể bị đình chỉ có thời hạn hoặc vĩnh viễn quyền ký phát séc.
 10.    ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC THANH TOÁN  SÉC:  Việc thanh toán dựa trên hiện thực là ngân hàng phát hành  séc sẽ trả số tiền liên quan chỉ khi tài khoản của khách hàng  có số dư cân bằng. Phương pháp thanh tóan này cũng  không an toàn hơn so với tài khỏan ghi nợ.  Ngân hàng phát hành séc thường đảm bảo luôn tính hợp  pháp của nó và séc đó có thể được đàm phán với ngân hàng  của bên hưởng lợi.  Trong phần thỏa thuận của họat động bán hàng, khách hàng  trao chứng từ khi được thanh tóan số tiền theo hóa đơn hay  khi có hối phiếu hứa sẽ trả khỏan tiền theo thỏa thuận.     
 11.     Muốn phát hành séc phải có đủ số dư trên tài khoản,  đồng thời ghi đầy đủ rõ ràng các nội dung cần thiết  trên tờ séc có mẫu in sẵn. Séc có giá trị như tiền tệ  phải được bảo quản cẩn thận.      Theo công thức Geneve thời gian hiệu lực của séc là  8 ngày làm việc được sử dụng trong quan hệ thanh  toán trong nước, 20 ngày làm việc được sử dụng  trong quan hệ thanh toán giữa 2 nước cùng một châu,  70 ngày làm việc được sử dụng trong quan hệ thanh  toán 2 nước khác châu. Trong thời gian hiệu lực lưu  thông séc được chuyển nhượng từ người này sang  người khác bằng cách trao tay hay ký hậu.
 12.     Điều kiện để thực hiện hình thức chi  trả bằng séc:  Để thực hiện hình thức này thì trước tiên người mua  phải có tiền ở tài khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ  hạn có thể phát hành séc hoặc tài khoản thanh toán.  Rủi ro của người bán trong trường hợp nhận séc là có  thể khi người bán đem séc đến ngân hàng để lĩnh tiền  thì số dư trên tài khoản của người mua không còn hoặc  không đủ để chi trả.  Để tránh rủi ro trên, mà trong một số trường hợp người  bán phải yêu cầu người mua ký phát séc bảo chi chứ  không phải là séc thông thường. Séc bảo chi tức là séc  đó đã được ngân hàng đảm bảo chi trả.Trong trường  hợp này, người mua phải ký quỹ tại ngân hàng để thực  hiện bảo chi séc.
 13. Mẫu sec NH BIDV