Xem mẫu

  1. Thủ tục hành chính Báo chí-Cục Báo chí Tên thủ tục : Thuê chuyên gia, cộng tác viên nước ngoài Cơ quan thực hiện : Cục Báo chí Nội dung : Thủ tục Thuê chuyên gia, cộng tác viên nước ngoài - Cơ quan báo chí nộp hồ sơ cho Cục Báo, Bộ Thông tin và Truyền thông (trực tiếp tại 50 Thi Sách, Hà Nội) hoặc qua hệ thống bưu chính. Trình tự thực hiện - Cục Báo chí sẽ có văn bản trả lời việc chấp thuận trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu không, sẽ có văn bản trả lời, nói rõ lý do. - Trực tiếp tại Cục Báo chí Cách thức thực hiện - Thông qua hệ thống bưu chính. - Danh sách chuyên gia, cộng tác viên nước ngoài. - Sơ yếu lý lịch.. - Nội dung công việc và phương thức thuê. Thành phần, số lượng hồ sơ - Văn bản ý kiến của cơ quan chủ quản. - Văn bản ý kiến của Bộ Nội vụ. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính. Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện thủ tục - Tổ chức hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông. Cơ quan thực hiện thủ tục - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp hành chính thực hiện (nếu có): Cục báo chí. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Báo chí. Kết quả thực hiện thủ tục Văn bản chấp thuận hành chính Lệ phí (nếu có): Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Yêu cầu hoặc điều kiện 1 - Việc thuê người nước ngoài làm việc cho cơ quan báo chí Việt Nam phải tuân theo các quy định của Bộ Luật Lao động về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Yêu cầu, điều kiện thực Yêu cầu hoặc điều kiện 2 hiện thủ tục hành chính (nếu - Việc thuê người nước ngoài làm việc cho cơ quan báo chí Việt Nam có): không được vi phạm các quy định tại Quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ số 67/CP ngày 31/10/1996. - Nghị định 98/CP ngày 13/9/1997 ban hành Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài. Căn cứ pháp lý của thủ tục - Thông tư 97/TTLB ngày 17/12/1997 của liên bộ Văn hóa – Thông tin - hành chính Ngoại giao hướng dẫn thi hành Quy chế hoạt động của báo chí Việt Nam liên quan đến nước ngoài.
nguon tai.lieu . vn