Thực trạng chất lượng công tác tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở Bộ xây dựng

 • 1 month ago
 • 1 lượt xem
 • 0 bình luận

 • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Bài viết phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng công tác tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở Bộ xây dựng. Qua đó làm cơ sở để tiến hành các biện pháp đổi mới, hòa thiện công tác tổ chức, quản lý hoạt động Khoa học Công nghệ của ngành Xây dựng, đáp ứng ngày càng tốt hơn đòi hỏi của thực tiễn và xu thế phát triển, hội nhập quốc tế ngành Xây dựng trong tương lai.

Thông tin tài liệu

Loại file: PDF , dung lượng : 3.44 M, số trang : 5 ,tên

Xem mẫu

Chi tiết

  Download

  Xem thêm
  Thông tin phản hồi của bạn
  Hủy bỏ