Xem mẫu

  1. Thủ tục xác nhận về việc công nhận Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Thông tin Lĩnh vực thống kê:Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng hải Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký tàu biển và thuyền viên, Cục Hàng hải Việt Nam; Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Cá nhân
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp giấy chứng nhận 50.000 đồng/ Quyết định số 1. khả năng chuyên môn Giấy 84/2005/QĐ-BTC... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề Cá nhân, tổ chức nộp (gửi) hồ sơ tại Văn phòng Cục 1. nghị Hàng hải Việt Nam; - Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định 2. Giải quyết thủ và cấp Giấy xác nhận;
  3. Tên bước Mô tả bước tục - Trường hợp không giải quyết sẽ thông báo bằng văn bản. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị của tổ chức quản lý thuyền viên (ghi rõ thời hạn hợp 1. đồng lao động); 2. Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (xuất trình bản gốc); 3. 03 ảnh màu cỡ 3x4 cm. Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không