Xem mẫu

  1. Thủ tục xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng - Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Thông tin và Dịch vụ Xây dựng - Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày Trung tâm nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tổ chức
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí xác nhận thay đổi trên Giấy 50.000 Công văn số 1. chứng nhận quyền sở hữu công trình đồng/giấy 265/UBND-ĐT ngày... xây dựng cho tổ chức Kết quả của việc thực hiện TTHC: Cập nhật trên giấy chứng nhận đã có. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng (số 7, Phú Hòa , phường 7, Quận Tân Bình). 2. Bước 2 Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần. Khi nhận hồ sơ, Trung tâm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của
  3. Tên bước Mô tả bước các giấy tờ trong hồ sơ : - Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết biên nhận cho người nộp hồ sơ - Trường hợp chưa đầy đủ hồ sơ hoặc hồ sơ chưa hợp lệ thì tư vấn, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng (số 7, Phú Hòa , phường 7, Quận 3. Bước 3 Tân Bình). Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu hàng tuần. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình 1. xây dựng cho tổ chức. 2. Giấy chứng nhận đã được cấp (bản chính)
  4. Thành phần hồ sơ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Quyết định thành lập doanh nghiệp 3. (bản sao). 4. Bản vẽ (trường hợp xác nhận thay đổi về diện tích) (bản chính) Các chứng từ có liên quan (giấy phép xây dựng, biên bản hoàn công kèm bản 5. vẽ) (bản chính). Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị xác nhận thay đổi trên Giấy chứng Thông tư số 1. nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ 13/2005/TT-BXD ng... chức Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
  5. Không
nguon tai.lieu . vn