Xem mẫu

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục tuyển dụng viên chức 25- Thủ tục tuyển dụng viên chức - Trình tự thực hiện: - Thí sinh trúng tuyển nộp hồ sơ theo quy định - Ban hoặc Phòng TCCB kiểm tra, đối chiếu hồ sơ gốc; - Ra quyết định tuyển dụng - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ Tài chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cứ trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người dự thi đang công tác, học tập) - Giấy khai sinh (bản sao) - Giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận huyệ trở lên, có thời hạn trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ), bản sao công chứng; - Bằng Tốt nghiệp (phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển), bản sao công chứng; - Bảng kết quả học tập (phù hợp với ngạch dự tuyển), bản sao công chứng; - Chứng chỉ tin học (phù hợp với yêu cầu của ngạch tham gia dự tuyển), bản sao công chứng; - Chứng chỉ ngoại ngữ (phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển), bản sao công chứng Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Sau khi thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ theo quy định - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban hoặc Phòng TCCB - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
  2. - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Kèm theo giấy tờ gốc để đối chiếu - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Pháp lệnh số 01/1998/PL-UBTVQH ngày 26/02/1998 Pháp lệnh số 21/2000/PL-UBTVQH ngày 28/4/2000; Pháp lệnh số 11/2003/PL-UBTVQH ngày 29/4/2003; Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006.
nguon tai.lieu . vn