Xem mẫu

  1. Thủ tục thu hồi mã số, mã vạch Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước Rà soát doanh nghiệp vi phạm các quy định về MSMV 1. Rà soát theo QĐ 15/2006/QĐ-BKHCN hoặc hướng dẫn thủ tục xin ngừng sử dụng của DN (trường hợp tự xin ngừng) Thẩm Thẩm định hồ sơ và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận 2. định quyền sử dụng MSMV Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Công văn xin ngừng sử dụng
  3. Thành phần hồ sơ 2. Quyết định (hoặc bằng chứng) giải thể của DN (nếu có) 3. Bằng chứng hoàn thành nghiã vụ phí đến thời điểm xin ngừng 4. Giấy chứng nhận sử dụng MSMV cũ đã được cấp Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn