Xem mẫu

  1. Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm Cơ quan phối hợp (nếu có): sở- ngành liên quan Cách thức thực hiện:
  2. Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí thẩm Theo khung giá quy định của Quyết định số 15/2008/QĐ- 1. định Bộ Xây dựng. BXD... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước
  3. Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Quản lý Khu Thủ thiêm (Địa chỉ: 177 Lý Chính Thắng, quận 3; Thời gian: sáng từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00, từ thứ Hai đến thứ Sáu). Khi nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ban 2. Bước 2 Quản lý Khu Thủ Thiêm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: ► Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giao biên nhận cho người nộp. ► Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 3. Bước 3 quả hồ sơ của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm. Hồ sơ Thành phần hồ sơ
  4. Thành phần hồ sơ Tờ trình đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (bản chính). Tờ trình cần nêu rõ ranh và qui mô của đồ án quy hoạch đã được 1. thống nhất theo bản đồ đính kèm, lý do lập quy hoạch, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (quy mô dân số, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc,…..) và các định hướng phát triển không gian; 2. Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (bản chính); Bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chi tiết 3. xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 hoặc quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000; 4. Bản đồ cơ cấu phân khu chức năng (nếu có); 5. Các văn bản pháp lý liên quan. Số bộ hồ sơ: 04 bộ và 01 đĩa CD lưu trữ toàn bộ thông tin liên quan. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây 1. dựng đô thị tỷ lệ 1/500. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn