Xem mẫu

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức 28. Thủ tục nộp hồ sơ tuyển dụng viên chức - Trình tự thực hiện: - Thí sinh nộp hồ sơ và nộp lệ phí tại cơ quan trực tiếp tuyển dụng - HĐ tuyển dụng tiếp nhận và xét HS dự tuyển; - Tổ chức sơ tuyển HS - Thông báo danh sách những người đủ điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển - Cách thức thực hiện: Tại đơn vị sự nghiệp tuyển dụng hoặc qua bưu điện - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cứ trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người dự thi đang công tác, học tập) - Giấy khai sinh (bản chụp) - Giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận huyệ trở lên, có thời hạn trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ) - Đơn dự thi (mẫu) - Bằng Tốt nghiệp (phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển); - Bảng kết quả học tập (phù hợp với ngạch dự tuyển); - Chứng chỉ tin học (phù hợp với yêu cầu của ngạch tham gia dự tuyển); - Chứng chỉ ngoại ngữ (phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển) - 02 ảnh 4cm x 6cm, 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Theo quy định cụ thể tại Đề án tuyển dụng - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban hoặc Phòng TCCB - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Thông báo dự thi - Lệ phí:
  2. Phí dự thi tuyển công chức: Trường hợp < 100 thí sinh tham dự: thu 130.000 đồng/thí sinh/lần dự thi Trường hợp từ 100 đến < 500 thí sinh tham dự, thu: 100.000 đồng/thí sinh/lần dự thi Trường hợp từ 500 đến < 1000 thí sinh tham dự thi, thu: 70.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. Trường hợp từ 1000 thí sinh tham dự trở lên, thu: 60.000 đồng/thí sinh/lần dự thi - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn dự thi - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Pháp lệnh số 01/1998/PL-UBTVQH ngày 26/02/1998 Pháp lệnh số 21/2000/PL-UBTVQH ngày 28/4/2000; Pháp lệnh số 11/2003/PL-UBTVQH ngày 29/4/2003; Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006; có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc .........., ngày ....... tháng ....... năm ........ MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 của Bộ Nội vụ) Nam, Nữ: Tên tôi là: Ngày sinh: Quê quán: Hộ khẩu thường trú: Chỗ ở hiện nay: Điện thoại liên lạc: Dân tộc: Trình độ đào tạo: Thuộc đối tượng ưu tiên (ghi thuộc đối tượng ưu tiên nào): Sau khi nghiên cứu điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng cán bộ, công chức, ngạch........................ tôi thấy bản thân tôi có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự kỳ thi tuyển. vậy đơn dự tuyển tại Hội đồng Vì tôi làm này xin đăng ký thi.............................................. ....................................................... Nếu trúng tuyển tôi xin chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước. Tôi xin gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển gồm: 1. Bản khai lý lịch; 2. Giấy chứng nhận sức khoẻ; 3. Bản chụp các văn bằng, chứng chi và các giấy tờ có liên quan khác (chưa cần công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền), gồm: ................................................................................................................................................ 4. 2 phong bì, 2 ảnh cỡ 4x6. Toàn bộ bản chụp văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan khác trong hồ sơ dự
  3. tuyển của tôi nêu trên khi được thông báo trúng tuyển, tôi sẽ hoàn chỉnh lại theo đúng quy định. Tôi xin cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là sự thật, đúng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các bản chụp văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan khác nộp trong hồ sơ dự tuyển, nếu sai thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng huỷ bỏ. Kính đơn. (Ký và ghi rõ họ tên)
nguon tai.lieu . vn