Xem mẫu

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Thủ tục nhận in hoá đơn tự in - Trình tự thực hiện: Đơn vị muốn được nhận in hoá đơn tự in phải đăng ký với Cục Thuế trực tiếp quản lý. - Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc mang trực tiếp đến Cục thuế - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Công văn đề nghị, cam kết việc tổ chức in hoá đơn. i. Thống kê thiết bị và năng lực in hiện có. ii. Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản sao). iii. Giấy phép đăng ký kinh doanh ngành in (bản sao). iv. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) + - Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho NNT - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức/Cá nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế quản lý trực tiếp + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế quản lý trực tiếp - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không phải trả kết quả cho NNT - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN. + Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 + Thông tư số 120/2002/TT - BTC ngày 30/12/2002
nguon tai.lieu . vn