Xem mẫu

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Thủ tục: Thủ tục mua hoá đơn các lần tiếp theo đối với tổ chức kinh doanh - Trình tự thực hiện: Cơ sở kinh doanh sau khi đăng ký thuế, đã được cấp sổ mua hoá đơn nếu có nhu cầu thì đến Cục thuế để mua hoá đơn - Cách thức thực hiện: Đến trực tiếp tại Cục thuế - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: Giấy giới thiệu của cơ sở kinh doanh, ghi rõ tên, số chứng minh nhân dân của + người đi mua, số lượng hoá đơn cần mua + Sổ mua hoá đơn đã được Cục thuế cấp Chứng minh thư nhân dân của người đến mua hoá đơn (còn trong thời hạn sử + dụng) Số lượng hồ sơ: (bộ) 01 - Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm việc kể từ khi nhận được bộ hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế quản lý trực tiếp + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi sổ mua hoá đơn (ST 22/HĐ) và nhận hoá đơn - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế TNDN. + 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 + Thông tư số 120/2002/TT - BTC ngày 30/12/2002 + Thông tư số 99/2003/TT-BTC ngày 23/10/2003 +
nguon tai.lieu . vn