Xem mẫu

  1. Thủ tục hủy Giấy phép ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tân Thông tin Tài nguyên – Môi trường và Đăng ký nhà đất – Sở Tài nguyên và Môi trường. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Xây dựng (số 60 Trương Định phường 7 quận 6 TP.HCM). Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu, sáng thứ bảy hàng tuần. Khi nhận hồ sơ đề nghị hủy Giấy phép ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở; hồ sơ đề nghị hướng dẫn, giải thích pháp luật về 2. Bước 2 quyền sở hữu nhà ở tư nhân, về cấp số nhà, Sở Xây dựng kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: ● Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhập liệu vào máy vi tính, in biên nhận có hẹn ngày trả kết quả cho người nộp. ● Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ.
  3. Tên bước Mô tả bước Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (số 60 Trương Định phường 7 3. Bước 3 quận 6 TP.HCM); Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu, sáng thứ bảy hàng tuần. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị hủy Giấy phép ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở; Bản chính Giấy phép ủy quyền quản lý, sử dụng nhà (do Sở Nhà đất, Sở 2. Quản lý Nhà đất và Công trình công cộng cấp) Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu
  4. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn