Xem mẫu

Thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trình bày các bước, các hồ sơ giấy tờ cần phải có khi tiến hành gia hạn quyền sử dung đất

 

THỦ TỤC GIA HẠN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

a. Trình tự thực hiện:

- Trước khi hết hạn sử dụng đất sáu (06) tháng, người sử dụng đất có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nộp hai (02) bộ hồ sơ tại Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

+ Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc xem xét, quyết định gia hạn giao lại đất, gia hạn hợp đồng thuê đất; thông báo cho người được gia hạn sử dụng đất biết để thực hiện nghĩa vụ tài chính;

+ Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ  sau ngày hết thời hạn sử dụng đất, người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã hết hạn, nộp chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc;

+ Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ  ngày nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chứng từ tài chính, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc nộp cho cơ quan Tài nguyên và Môi trường có thẩm quyền chỉnh lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+  Trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chứng từ tài chính, cơ quan Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và gửi cho Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc;

+ Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã chỉnh lý, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc trao lại cho người sử dụng đất được gia hạn sử dụng đất.

+ Đối với những trường hợp không đủ điều kiện gia hạn sử dụng đất thì cơ quan Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội thực hiện việc thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 - Điều 132 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP.

b. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trụ sở Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin gia hạn sử dụng đất.

- Dự án bổ sung về sản xuất, kinh doanh đã được xét duyệt đối với trường hợp dự án xin gia hạn sử dụng đất trên mười hai (12) tháng.

+ Trường hợp dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì việc xét duyệt dự án bổ sung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt dự án đầu tư thực hiện;

+ Trường hợp dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước và không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì việc xét duyệt dự án bổ sung do Ban quản lý Khu công nghệ cao thực hiện;

        +  Các giấy tờ theo quy định của UBND thành phố Hà Nội đối với hồ sơ đăng ký biến động gia hạn quyền sử dụng đất nộp tại sở Tài nguyên và Môi trường như: Văn bản giới thiệu địa điểm, bản vẽ chỉ giới đường đỏ,  quy hoạch chi tiết xây dựng tổng thể mặt bằng 1/500; Trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000 được cơ quan thẩm quyền thẩm định và xác nhận. Báo cáo về việc chấp hành pháp luật đất đai của người xin giao đất, thuê đất được cơ quan thẩm quyền xác nhận, thời gian xác minh không quá 15 ngày.

Lưu ý:

- Hồ sơ phải nộp là hồ sơ bằng tiếng Việt, nếu là tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Hồ sơ phải được đóng quyển, có bìa cứng, đảm bảo công tác lưu trữ lâu dài.

- Số lượng hồ sơ:  04 (bộ) trong đó có 01 (bộ) gốc.

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: C¸c đối tượng được giao lại đất, được cho thuê quyền sử dụng đất trong Khu Công nghệ cao Hoà Lạc.

e. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

- Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép gia hạn sử dụng đất.

h. Lệ phí:

 - Đối với hồ sơ chứng nhận biến động mức thu phí tính bằng 100.000 đ/ hồ sơ, nhưng tối đa không vượt quá 5.000.000 đ/hồ sơ.

- Cấp lại, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 20.000 đ/ lần.

i. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai:  (Mẫu  kèm theo)

- Đơn xin gia hạn sử dụng đất.

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đạt tiêu chí dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

- Dự án thuộc danh mục công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao được ưu tiên, khuyến khích phát triển.

- Sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai;

- Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và thu hồi đất; giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

            - Thông tư số 29/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tµi nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính;

- Quyết định 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;

- Quyết định 10/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Uû ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trên đây là một phần trích dẫn của Thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất của Khu công nghệ cao Hòa Lạc. Để xem đầy đủ nội dung vui lòng tải trên TaiLieu.VN

nguon tai.lieu . vn