Xem mẫu

  1. Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc Thông tin Lĩnh vực thống kê: Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  2. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Khi có nhu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình khác với nội dung Giấy phép xây dựng đã được cấp, chủ 1. đầu tư phải xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng trước khi thi công xây dựng công trình theo nội dung điều chỉnh. Trong thời gian 07 ngày làm việc, chuyên viên Phòng Quy hoạch, Xây dựng và Môi trường (được phân công thụ lý hồ 2. sơ) thực hiện các công việc sau: + Kiểm tra tính hợp lệ của Đơn xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng;
  3. Tên bước Mô tả bước + Kiểm tra tính hợp lệ của Bản vẽ thiết kế điều chỉnh; + Trường hợp chưa phù hợp sẽ thông báo cho Chủ đầu tư dự án sửa đổi, bổ sung; + Trình Lãnh đạo phòng kiểm tra, xem xét; + Trình Lãnh đạo Ban ký Giấy phép xây dựng điều chỉnh. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin điều chỉnh Giấy phép xây dựng. 2. Bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp. Số bộ hồ sơ: 03 bộ hồ sơ gốc
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận Nghị định số 1. đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 12/2009/NĐ-CP ng...
nguon tai.lieu . vn