Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại các Phụ lục II và III của công ước Cites Thông tin Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Thời gian hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 -Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của Pháp luật. - Nộp hồ sơ trong giờ hành chính 7 giờ 30 giờ đến 11 giờ 30 và 13 giờ 00 đến 17 giờ 00, từ thứ hai đến thứ sáu tại Chi cục Kiểm lâm số 1 Đỗ Ngọc Thạnh, P.14, Q.5: để được kiểm tra tính đầy 2. Bước 2 đủ và hợp pháp của các hồ sơ. * Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp pháp thì thực hiện bước 3. * Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp pháp thì hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ. - Kiểm tra chuồng trại và điều kiện an toàn gây nuôi động vật 3. Bước 3 hoang dã. Cấp Giấy chứng nhận gây nuôi tại Chi cục Kiểm lâm trong giờ 4. Bước 4 hành chính sau 2 ngày kiểm tra chuồng trại đạt yêu cầu.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn đề nghị theo mẫu. 2. - Hồ sơ chứng minh nguồn gốc - Bản sao giấp phép xuất khẩu của cơ quan quản lý Cites của nước xuất khẩu 3. cấp đối với mẫu vật thuộc các Phụ lục Cites Số bộ hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định mẫu hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản động vật Nghị định số 1. hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước Cites 82/2006/NĐ-CP, n... và nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định mẫu hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại Phụ lục II, III của Công ước Nghị định số 2. Cites và nhóm II theo quy định của pháp luật Việt 82/2006/NĐ-CP, n... Nam Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn