Xem mẫu

  1. Thủ tục đăng ký để được đánh giá, chỉ định là Tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và PTNT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và PTNT Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đăng ký, Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét hồ sơ, hướng dẫn bằng văn bản cho tổ chức đăng ký bổ sung hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng quy định. - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, thẩm định hồ sơ, nếu cần thành lập đoàn kiểm tra đánh giá điều kiện thực tế của tổ chức đăng ký, và ra Quyết định chỉ định Tổ chức chứng nhận nếu tổ chức đăng ký đáp ứng các điều kiện đã quy định.
  2. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; khi nộp hồ sơ phải được 1. Bước 1 niêm phong, ghi rõ địa chỉ. Nộp hồ sơ tại Bộ phân Tiếp nhận của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT TPHCM + Địa chỉ: 176 Hai Bà Trưng, P.ĐaKao, Q.1. 2. Bước 2 + Thời gian: Sáng: 7h30 – 11h30 ; Chiều 13h – 17h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Khi nhận hồ sơ đăng ký, Sở Nông nghiệp sẽ kiểm tra sơ bộ tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người
  3. Tên bước Mô tả bước nộp. + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận của Sở 3. Bước 3 Nông nghiệp và PTNT, thời gian: Sáng: 7h30 – 11h30 ; Chiều 13h – 17h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ (phải được niêm phong trước khi gửi), bao gồm: 1. Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAHP; Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh 2. doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; 3. Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận
  4. Thành phần hồ sơ phù hợp; 4. Mẫu Giấy chứng nhận VietGAHP; Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký 2 năm 5. gần nhất (nếu có). Số bộ hồ sơ: 02 bộ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận Quyết định số 121/2008/QĐ- 1. VietGAHP; BNN... Quyết định số 121/2008/QĐ- 2. Mẫu Giấy chứng nhận VietGAHP BNN... Yêu cầu
  5. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định - Tổ chức chứng nhận được chỉ định phải là đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp hoặc chi nhánh của tổ chức chứng nhận nước ngoài được hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Quyết định số 1. - Có đủ các điều kiện để tham gia hoạt động chứng 121/2008/QĐ-BNN... nhận VietGAHP trong chăn nuôi theo quy định của Cục Chăn nuôi. - Tổ chức chứng nhận đăng ký hoạt động tại 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
nguon tai.lieu . vn