Xem mẫu

  1. Thủ tục cung cấp thông tin quy hoạch kiến trúc. Thông tin Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm Cơ quan phối hợp (nếu có): sở- ngành liên quan Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Văn bản trả lời. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ban Quản lý Khu Thủ thiêm (Địa chỉ: 177 Lý Chính Thắng, quận 3; Thời gian: sáng từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 00, từ thứ Hai đến thứ Sáu). Khi nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ban 2. Bước 2 Quản lý Khu Thủ Thiêm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: ► Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giao biên nhận cho người nộp. ► Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ.
  3. Tên bước Mô tả bước Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 3. Bước 3 quả hồ sơ của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Văn bản yêu cầu gửi Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm; Bản đồ hiện trạng vị trí khu đất tỷ lệ 1/500 - bản chính hoặc bản sao y có 2. chứng thực của các cơ quan có thẩm quyền (do các đơn vị có chức năng lập bản đồ hiện trạng vị trí thực hiện). Hồ sơ pháp lý đất (nếu có): bản sao có chứng thực của các cơ quan có thẩm 3. quyền. Số bộ hồ sơ: 1
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn