Xem mẫu

  1. Thủ tục công nhận nghề truyền thống Thông tin Lĩnh vực thống kê: Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp huyện tập hợp hồ sơ do Uỷ ban nhân dân cấp xã gửi lên, lập danh sách (kèm theo hồ sơ) gửi Chi cục phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy công nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh (Số 182 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, Thành 2. Bước 2 phố Hồ Chí Minh). - Thời gian: Từ Thứ hai đến Thứ 6 + Sáng : Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; + Chiều : Từ 12 giờ 30 đến 16 giờ 30.
  3. Tên bước Mô tả bước Khi nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hòan thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ công nhận nghề truyền thống tại Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh (Số 182 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, Thành phố Hồ Chí 3. Bước 3 Minh). - Thời gian: Từ Thứ hai đến Thứ 6 + Sáng : Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; + Chiều : Từ 12 giờ 30 đến 16 giờ 30. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống, có xác 1. nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
  4. Thành phần hồ sơ Bản sao giấy chứng nhận huy chương đã đạt được trong các cuộc thi, triển 2. lãm trong nước và quốc tế hoặc có tác phẩm đạt nghệ thuật cao được cấp tỉnh, thành phố trở lên trao tặng (nếu có). Đối với những tổ chức, cá nhân không có điều kiện tham dự các cuộc thi, 3. triển lãm hoặc không có tác phẩm đạt giải thưởng thì phải có bản mô tả đặc trưng mang bản sắc văn hoá dân tộc của nghề truyền thống. 4. Bản sao giấy công nhận Nghệ nhân của cơ quan có thẩm quyền (nếu có). Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định
  5. Nội dung Văn bản qui định Nghề được công nhận là nghề truyền thống phải đạt 03 tiêu chí sau: - Nghề đã xuất hiện tại địa phương từ trên 50 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận; Thông tư số 116/2006/TT- 1. - Nghề tạo ra những sản phẩm mang bản sắc văn BNN n... hoá dân tộc; - Nghề gắn với tên tuổi của một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi của làng nghề.