Xem mẫu

  1. Thủ tục công nhận làng nghề Thông tin Lĩnh vực thống kê: Phát triển Nông thôn Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp huyện tập hợp hồ sơ do Uỷ ban nhân dân cấp xã gửi lên, lập danh sách (kèm theo hồ sơ) gửi Chi cục phát triển nông thôn. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  2. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy công nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của Pháp luật. Nộp hồ sơ tại Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh (Số 182 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh). 2. Bước 2 - Thời gian: Từ Thứ hai đến Thứ 6 + Sáng : Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; + Chiều : Từ 12 giờ 30 đến 16 giờ 30. Khi nhận hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ:
  3. Tên bước Mô tả bước + Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn cho người nộp. + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hòan thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ công nhận làng nghề tại Chi cục Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh (Số 182 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh). 3. Bước 3 - Thời gian: Từ Thứ hai đến Thứ 6 + Sáng : Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; + Chiều : Từ 12 giờ 30 đến 16 giờ 30. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Danh sách các hộ tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn, có xác nhận 1. của Uỷ ban nhân dân cấp xã. 2. Bản tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân
  4. Thành phần hồ sơ tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn trong 02 năm gần nhất. Bản xác nhận thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, có xác nhận 3. của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Làng nghề được công nhận phải đạt 03 tiêu chí sau: - Có tối thiểu 30% tổng số hộ trên địa bàn tham Thông tư số 1. gia các hoạt động ngành nghề nông thôn; 116/2006/TT-BNN n... - Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định tối thiểu 2 năm tính đến thời điểm đề nghị công nhận;
  5. Nội dung Văn bản qui định - Chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.