Xem mẫu

  1. Thủ tục công bố lại cảng thuỷ nội địa, vùng đón trả hoa tiêu đối với cảng hàng hoá, hành khách tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài trong trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được loại phương tiện lớn hơn. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ kết cấu hạ tầng Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp phép hoạt động 40.000 đồng/ Thông tư số 47/2005/TT- 1. cảng thuỷ nội địa lần cấp BTC ng... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến một trong các cơ quan sau: Nộp hồ sơ 1. Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực, Cảng vụ Đường thuỷ đề nghị nội địa khu vực, Sở Giao thông vận tải. - Chi Cục Đường thuỷ nội địa khu vực, Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực tiếp nhận hồ sơ gửi về Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam. Giải quyết 2. - Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, Sở Giao thông vận tải thủ tục thẩm định hồ sơ trình Bộ Giao thông vận tải. - Bộ Giao thông vận tải xem xét hồ sơ nếu bảo đảm các điều kiện quy định thì công bố lại cảng thuỷ nội địa.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa; Bản sao quyết định đầu tư xây dựng cảng của cấp có thẩm quyền theo quy 2. định của pháp luật về đầu tư; Biên bản nghiệm thu đưa công trình cảng vào sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn 3. công mặt bằng, mặt cắt ngang công trình cầu cảng và bình đồ vùng nước cảng; 4. Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất; Văn bản của đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp 5. đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa và hoàn thành việc thanh thải vật chướng ngại hình thành trong quá trình xây dựng cảng; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện và 6. giấy chứng nhận đăng ký phương tiện của phao nổi (nếu sử dụng phao nổi);
  4. Thành phần hồ sơ Các giấy tờ liên quan đến điều kiện xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm theo quy 7. định của pháp luật (nếu cảng chuyên xếp dỡ hàng hoá nguy hiểm). Số bộ hồ sơ: 03 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Cảng không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật phù hợp với quy hoạch phát Quyết định số 1. triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa, 07/2005/QĐ-BGTV... vị trí cảng, bến có địa hình thuỷ văn ổn định, phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi; Vùng nước cảng, bến không chồng lấn với luồng Quyết định số 2. chạy tầu thuyền; 07/2005/QĐ-BGTV...
  5. Nội dung Văn bản qui định Công trình cầu cảng đảm bảo điều kiện an toàn, Quyết định số 3. luồng vào cảng, bến (nếu có) phải bảo đảm tiêu 07/2005/QĐ-BGTV... chuẩn kỹ thuật theo quy định; Quyết định số 4. Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định; 07/2005/QĐ-BGTV... Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải đảm bảo tiêu chuẩn an Quyết định số 5. toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu của cầu cảng 07/2005/QĐ-BGTV... hoặc sức chịu lực của công trình bến; Đối với cảng chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm, ngoài Quyết định số 6. các điều kiện trên còn phải thực hiện các quy định 07/2005/QĐ-BGTV... của pháp luật liên quan đối với hàng nguy hiểm; Đối với cảng hành khách phải có cầu cho hành khách Quyết định số 7. lên xuống an toàn, có nhà chờ, nội quy cảng, bến và 07/2005/QĐ-BGTV... bảng niêm yết giá vé.