Xem mẫu

  1. Thủ tục cho ý kiến chấp thuận mở bến khách ngang sông. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Chậm nhất 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải.
  2. Tên bước Mô tả bước Giải quyết thủ Sở Giao thông vận tải xem xét có văn bản chấp thuận hoặc 2. tục không chấp thuận, nêu rõ lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông có xác nhận 1. của UBND xã phường nơi mở bến; Văn bản của đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa xác nhận vị trí bến bảo đảm 2. các điều kiện quy định; Bản thiết kế công trình bến theo tiêu chuẩn cấp kỹ thuật bến phà đối với bến 3. có phương tiện vận tải ngang sông được phép chở ô tô. Số bộ hồ sơ: 01
  3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến Quyết định số 07/2005/QĐ- 1. khách ngang sông BGTV... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Bến không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật phù hợp với quy hoạch phát Quyết định số 1. triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa, 07/2005/QĐ-BGTV... vị trí cảng, bến có địa hình thuỷ văn ổn định, phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi.
  4. Mẫu số 5 : CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------- ..............,ngày.........tháng........năm............ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG Kính gửi: ....................................................................... Tên tổ chức, cá nhân : ...................................................................................... Địa chỉ:.................................................................................................................. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số .......................... ngày.......................... do cơ quan :..............................................................................................cấp Làm đơn đề nghị được cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông: Tên bến ............. Vị trí bến :.......... - Từ km thứ ................. đến km thứ.................. Bên bờ (phải, trái).................. của sông ........................ , thuộc xã, huyện, tỉnh ( phường, quận, thành phố)....... .............................................................................................................................. Thời hạn xin hoạt động: Đặc điểm công trình bến : - Đường dẫn : Vật liệu xây dựng : .....................................................................
  5. Chiều rộng :................................................................................. Độ dốc : ...................................................................................... Số lượng phương tiện thuỷ :.................................................................................... Trọng tải : - Số lượng hành khách......................................................................................, - Loại phương tiện đường bộ được phép chở : .................................................. Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thuỷ nội địa và pháp luật khác có liên quan. Xác nhận của UBND cấp xã Người làm đơn ký tên
nguon tai.lieu . vn