Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp Thông tin Lĩnh vực thống kê:Sở hữu trí tuệ Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không phân cấp Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Sở hữu trí tuệ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp thẻ giám định viên 200.000 Thông tư số 22/2009/TT- 1. sở hữu công nghiệp đồng BTC n... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết định hành chính Thẻ Các bước Tên bước Mô tả bước Hồ sơ yêu cầu có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu Tiếp nhận 1. điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn hồ sơ phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thẩm định - Trường hợp hồ sơ đáp ứng các điều kiện quy định, Cục 2. hồ sơ trưởng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp lại Thẻ
  3. Tên bước Mô tả bước giám định viên; - Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các điều kiện quy định, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp lại Thẻ giám định viên. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai (02 tờ theo mẫu);
  4. Thành phần hồ sơ Bản gốc/Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện nghiệp vụ làm giám 2. định viên sở hữu công nghiệp do Chủ tịch Hội đồng kiểm tra cấp; 3. Thẻ đã cấp (trừ trường hợp bị mất); 4. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân; 5. 02 ảnh 3x4; 6. Chứng từ nộp phí, lệ phí. Số bộ hồ sơ: 01 bộ
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai yêu cầu cấp lại thẻ giám định viên Thông tư số 01/2008/TT- 1. sở hữu công nghiệp BKHCN... Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Điều kiện cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp: - Thẻ giám định viên bị mất, bị lỗi, bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ…) đến mức không sử Thông tư số 01/2008/TT- 1. dụng được; BKHCN... - Có sự thay đổi về thông tin đã được ghi nhận trong Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp.
nguon tai.lieu . vn