Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp Giấy phép hoạt động hết hạn Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động bến 40.000 Thông tư số 47/2005/TT- 1. khách ngang sông đồng BTC ng... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải. Giải Sở Giao thông vận tải xem xét nếu bảo đảm các điều kiện quy định thì 2. quyết cấp lại Giấy phép hoạt động. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông có xác nhận của 1. UBND xã, phường. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách Quyết định số 07/2005/QĐ- 1. ngang sông BGTV...
  3. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Nếu các chỉ tiêu trong Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông không thay đổi thì trong đơn đề nghị ghi rõ tình trạng bến không thay đổi so với hồ sơ đã gửi lần Quyết định số 1. trước.Trường hợp các chỉ tiêu nói trên có thay đổi thì Đơn 07/2005/QĐ- đề nghị cấp phép lại ghi rõ những thay đổi so với hồ sơ đã BGTV... nộp lần trước kèm theo các giấy tờ về những thay đổi này (nếu có); Bến không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định Quyết định số của pháp luật phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ 2. 07/2005/QĐ- tầng giao thông đường thuỷ nội địa, vị trí cảng, bến có địa BGTV... hình thuỷ văn ổn định, phương tiện ra, vào an toàn thuận lợi; Bến có cầu cho người, phương tiện giao thông đường bộ lên xuống an toàn thuận tiện, có trang thiết bị cho phương tiện Quyết định số neo buộc, có đèn chiếu sáng nếu hoạt động ban đêm. Đối 3. 07/2005/QĐ- với bến khách ngang sông mà phương tiện vận tải hành BGTV... khách ngang sông được phép chở ô tô công trình bến phải áp dụng theo tiêu chuẩn kỹ thuật của bến phà;
  4. Nội dung Văn bản qui định Quyết định số 4. Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định; 07/2005/QĐ- BGTV... Quyết định số 5. Có nhà chờ, bảng nội quy, bảng niêm yết giá vé. 07/2005/QĐ- BGTV... Mẫu số 5 : CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------- ..............,ngày.........tháng........năm............ ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG Kính gửi: ....................................................................... Tên tổ chức, cá nhân : ...................................................................................... Địa chỉ:.................................................................................................................. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số .......................... ngày..........................
  5. do cơ quan :..............................................................................................cấp Làm đơn đề nghị được cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông: Tên bến ............. Vị trí bến :.......... - Từ km thứ ................. đến km thứ.................. Bên bờ (phải, trái).................. của sông ........................ , thuộc xã, huyện, tỉnh ( phường, quận, thành phố).............................. Thời hạn xin hoạt động: Đặc điểm công trình bến : - Đường dẫn : Vật liệu xây dựng : ..................................................................... Chiều rộng :................................................................................. Độ dốc : ...................................................................................... Số lượng phương tiện thuỷ :.................................................................................... Trọng tải : - Số lượng hành khách......................................................................................, - Loại phương tiện đường bộ được phép chở : .................................................. Chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung nêu trên và cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thuỷ nội địa và pháp luật khác có liên quan. Xác nhận của UBND cấp xã Người làm đơn ký tên
nguon tai.lieu . vn