Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho tổ chức Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng. Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân quận - huyện nơi căn nhà tọa lạc. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
  2. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp lại, cấp đổi giấy 50.000 Quyết định số 106/2007/QĐ- 1. chứng nhận: đồng/giấy. UBN... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Xây dựng (số 60 Trương 2. Bước 2 Định phường 7 quận 3 TP.HCM). Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ
  3. Tên bước Mô tả bước hai đến sáng thứ sáu, sáng thứ bảy hàng tuần. Khi nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Sở Xây dựng kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: ● Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhập liệu vào máy vi tính, in biên nhận có hẹn ngày trả kết quả cho người nộp. ● Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người đại diện cho tổ chức (người nộp hồ sơ) hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (số 60 Trương Định phường 7 3. Bước 3 quận 3 TP.HCM). Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu, sáng thứ bảy hàng tuần. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền 1. sử dụng đất ở theo mẫu quy định.
  4. Thành phần hồ sơ Một trong 02 loại giấy tờ sau đây: + Giấy tờ xác nhận về việc mất Giấy chứng nhận của cơ quan Công an cấp phường nơi bị mất giấy; các trường hợp mất giấy không phải do thiên tai hỏa hoạn thì phải có giấy tờ chứng minh đã đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng một lần trong thời hạn 10 ngày đối với khu vực đô thị (nộp mẫu tin 2. trên báo hoặc giấy xác nhận của cơ quan đã đăng tin) hoặc giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã trong thời hạn 10 ngày đối với khu vực ngoại thành – đối với hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận. + Giấy chứng nhận đã được cấp trước đây; trường hợp hiện trạng nhà ở – đất ở có thay đổi, phải kèm theo các giấy tờ có liên quan đến nội dung thay đổi – đối với hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận. Bản vẽ sơ đồ nhà ở – đất ở, trường hợp hiện trạng nhà ở đất ở không thay đổi 3. thì sử dụng bản vẽ cũ nếu có. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận QUYẾT ĐỊNH số quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (Phụ
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định lục số 01g/TC) 54/2007/QĐ-UBND... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn