Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng. Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, Ủy ban nhân dân quận - huyện nơi công trình xây dựng tọa lạc. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. 15 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp lại, cấp đổi Giấy 50.000 đồng Công văn số 265/UBND-ĐT 1. chứng nhận: /giấy ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. 2. Bước 2 Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Xây dựng (số 60 Trương Định phường 7 quận 3 TP.HCM). Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ
  3. Tên bước Mô tả bước 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu, sáng thứ bảy hàng tuần. Khi nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Sở Xây dựng kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: ● Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhập liệu vào máy vi tính, in biên nhận có hẹn ngày trả kết quả cho người nộp. ● Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người đại diện cho tổ chức (người nộp hồ sơ) hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (số 60 Trương Định phường 7 3. Bước 3 quận 3 TP.HCM). Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu, sáng thứ bảy hàng tuần. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây
  4. Thành phần hồ sơ dựng theo mẫu quy định. Một trong 02 loại giấy tờ sau đây: - Giấy tờ xác nhận về việc mất giấy chứng nhận và biên lai xác nhận đã đăng tin trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc thông báo về việc mất giấy cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình xây dựng biết, có xác nhận của cơ 2. quan công an phường, xã, thị trấn nơi mất giấy – đối với hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận. - Giấy chứng nhận cũ đã được cấp theo quy định của Nghị định số 95/2005/NĐ-CP của Chính phủ – đối với hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Thông tư số 1. công trình xây dựng (Phụ lục số 03) 13/2005/TT-BXD ng... Yêu cầu
  5. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn