Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp giấy phép vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu Thông tin Lĩnh vực thống kê: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Khoa học và Công nghệ Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Gửi hồ sơ trực tiếp đến Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) hoặc qua đường bưu điện.
  2. Thời hạn giải quyết:Chờ văn bản hướng dẫn Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Chờ văn bản hướng dẫn Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chờ văn bản hướng dẫn 2.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Chờ văn bản hướng dẫn 2. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Chờ văn bản hướng dẫn Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn