Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp giấy phép phương tiện vào cảng bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cảng vụ Đường thuỷ nội địa, hoặc Ban quản lý bến thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Văn phòng Đại diện Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đại diện Cảng vụ Đường thuỷ nội địa khu vực hoặc Ban quản lý bến Cơ quan phối hợp (nếu có): Hải quan, Biên phòng, Y tế kiểm dịch đối với phương tiện thuỷ nước ngoài Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Giải quyết ngay sau khi thuyền trưởng, người lái phương tiện nộp hoặc xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định và cơ quan Cảng vụ đã kiểm tra thực tế phương tiện Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định + Lượt vào (kể cả có tải, không tải) 165 Thông tư số Phí trọng đồng/ tấn trọng tải toàn phần. 1. 101/2008/ TT - tải + Lượt vào (kể cả có tải, không tải) 165 BT... đồng/ tấn trọng tải toàn phần. + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ 10 tấn đến 50 tấn là: 5000 đồng/chuyến. + Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ 51 tấn đến 200 tấn hoặc chở khách có sức chở từ 13 ghế đến 50 ghế Lệ phí ra, là: 10.000 đồng/chuyến. Thông tư số vào cảng, 2. + Phương tiện chở hàng, đoàn lai có 101/2008/ TT - bến thuỷ trọng tải toàn phần từ 201 đến 500 tấn BT... nội địa hoặc chở khách có sức chở từ 51 ghế đến 100 ghế là: 20.000 đồng/chuyến. + Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải toàn phần từ 501 tấn trở lên hoặc chở khách từ 101 ghế trở lên là: 30.000 đồng/chuyến. 3. Đối với tầu biển vào ra, cảng bến thuỷ Thông tư số nội địa phải nộp phí, lệ phí theo quy 101/2008/ TT -
  3. Tên phí Mức phí Văn bản qui định định của Bộ Tài chính ban hành mức thu BT... phí, lệ phí hàng hải. Trường hợp trong cùng một chuyến đi phương tiện, tầu biển vào ra nhiều cảng, Thông tư số bến thuỷ nội địa trong cùng một đại diện 4. 101/2008/ TT - Cảng vụ Đường thuỷ nội địa quản lý thì BT... chỉ phải nộp một lần phí, lệ phí theo quy định. Phương tiện vào, ra cảng không nhằm mục đích bốc dỡ hàng hoá, không nhận Thông tư số 5. trả khách áp dụng mức thu phí trọng tải 101/2008/ TT - bằng 70% mức thu phí trọng tải quy BT... định. Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép
  4. Các bước Tên bước Mô tả bước Thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện nộp hoặc xuất trình Nộp hồ 1. tại Văn phòng Đại diện Cảng vụ Đường thuỷ nội địa hoặc Ban sơ quản lý bến các giấy tờ theo quy định Sau khi kiểm tra các giấy tờ theo quy định, Cảng vụ hoặc Ban Giải 2. quản lý bến kiểm tra thực tế nếu bảo đảm các điều kiện an toàn quyết theo quy định thì cấp Giấy phép vào cảng cho phương tiện Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Giấy tờ nộp: + Giấy phép rời cảng, bến cuối cùng; + Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện; + Sổ danh bạ thuyền viên. 1. - Giấy tờ xuất trình: + Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa; + Bằng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên trên phương tiện; + Giấy tờ liên quan đến hàng hoá hoặc hành khách (nếu phương tiện chở hàng hoá hành khách.
  5. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không
nguon tai.lieu . vn