Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp giấy phép phương tiện rời cảng bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cảng vụ Đường thuỷ nội địa hoặc Ban Quản lý bến thuộc Sở Giao thông vận tải Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Văn phòng Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đại diện Cảng vụ ĐTNĐ hoặc Ban Quản lý bến Cơ quan phối hợp (nếu có): Hải quan, Biên phòng, Y tế kiểm dịch đối với phương tiện thuỷ nước ngoài Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Giải quyết ngay sau khi thuyền trưởng, người lái phương tiện nộp hoặc xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định và cơ quan Cảng vụ đã kiểm tra thực tế phương tiện Đối tượng thực hiện:Tất cả
  2. TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lượt ra (kể cả có tải, Thông tư số 101/2008/ 1. Phí trọng tải không tải) 165 đồng/ tấn TT - BT... trọng tải toàn phần. Phí thủ tục: Thu ngay Thông tư số 101/2008/ 2. khi làm thủ tục cho TT - BT... phương tiện vào bến Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện xuất trình tại Văn Nộp hồ 1. phòng Đại diện Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến các giấy tờ theo sơ quy định
  3. Tên bước Mô tả bước Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến kiểm tra thực tế phương tiện nếu bảo đảm các điều kiện an toàn thì thu hồi Giấp phép vào cảng, Giải bến trả lại Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 2. quyết trường của phương tiện, Sổ danh bạ thuyền viên mà thuyền trưởng đã nộp khi làm thủ tục vào cảng, bến và cấp Giấy phép rời cảng, bến cho phương tiện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Giấy tờ liên quan đến hàng hoá hoặc hành khách (nếu phương tiện chở hàng 1. hoá, hành khách) tại cảng, bến Chứng từ xác nhận việc nộp phí, lệ phí, tiền phạt hoặc thanh toán các khoản 2. nợ theo quy định của pháp luật Giấy tờ liên quan đến những thayđổi so với các giấy tờ quy định khi làm thủ 3. tục vào cảng Số bộ hồ sơ: 01
  4. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không