Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Đường thủy nội địa Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Giao thông vận tải. Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động 40.000 1. bến thuỷ nội địa đồng Thông tư số 47/2005/TT- BTC ng...
  2. Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Nộp hồ sơ Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải. Giải Sở Giao thông vận tải xem xét nếu bảo đảm các điều kiện quy 2. quyết định thì cấp Giấy phép hoạt động. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông có xác nhận 1. của UBND xã phường nơi mở bến; Văn bản của đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp 2. đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định; 3. Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;
  3. Thành phần hồ sơ 4. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo 5. vệ môi trường của phương tiện vận tải hành khách ngang sông; Bản sao bằng chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện vận 6. tải hành khách ngang sông; Bản nghiệm thu hoàn công công trình bến có xác nhận của cơ quan có thẩm 7. quyền về đầu tư xây dựng đối với bến có phương tiện vận tải hành khách ngang sông được phép chở ô tô; 8. Hợp đồng thuê bến (trừ trường hợp chủ khai thác bến đồng thời là chủ bến). Số bộ hồ sơ: 01
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp Giấy phép hoạt động bến khách Quyết định số 1. ngang sông (Phụ lục 5 Quyết định số 07/2005/ QĐ 07/2005/QĐ-BGTV... - BGTVT Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Bến không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật phù hợp với quy hoạch phát Quyết định số 1. triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa, vị 07/2005/QĐ- trí cảng, bến có địa hình thuỷ văn ổn định, phương BGTV... tiện ra, vào an toàn thuận lợi; Có cầu cho người, phương tiện giao thông đường bộ lên xuống an toàn thuận tiện, có trang thiết bị cho Quyết định số 2. phương tiện neo buộc, có đèn chiếu sáng nếu hoạt 07/2005/QĐ- động ban đêm. Đối với bến khách ngang sông mà BGTV... phương tiện vận tải hành khách ngang sông được phép chở ô tô công trình bến phải áp dụng theo tiêu
  5. Nội dung Văn bản qui định chuẩn kỹ thuật của bến phà; Quyết định số 3. Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định; 07/2005/QĐ- BGTV... Quyết định số 4. Có nhà chờ, bảng nội quy, bảng niêm yết giá vé. 07/2005/QĐ- BGTV...
nguon tai.lieu . vn