Xem mẫu

  1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức Thông tin Lĩnh vực thống kê: Nhà ở và công sở Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng thành phố. Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, Ủy ban nhân dân quận (huyện nơi công trình xây dựng tọa lạc) Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:
  2. Theo quy định là 30 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Xây dựng nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nhưng từ tháng 3/2008 đến nay, Sở Xây dựng rút ngắn thời hạn giải quyết còn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Công văn số 265/UBND-ĐT 1. Loại 1: diện tích dưới 500m2: 200.000đ/giấy ngày... Loại 2: diện tích từ 500m2 Công văn số 265/UBND-ĐT 2. 350.000đ/giấy đến dưới 1.000m2: ngày... Loại 3: diện tích lớn hơn hoặc Công văn số 265/UBND-ĐT 3. 500.000đ/giấy bằng 1.000m2: ngày... Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận Các bước
  3. Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Xây dựng (số 60 Trương Định phường 7 quận 3 TP.HCM). Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu, sáng thứ bảy hàng tuần. Khi nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công 2. Bước 2 trình xây dựng, Sở Xây dựng kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ: ● Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì nhập liệu vào máy vi tính, in biên nhận có hẹn ngày trả kết quả cho người nộp. ● Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn người đại diện cho tổ chức (người nộp hồ sơ) hoàn thiện hồ sơ. Nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại bộ phận trả kết quả của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (số 60 Trương Định phường 7 3. Bước 3 quận 3 TP.HCM). Thời gian trả hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến sáng thứ sáu, sáng thứ bảy hàng tuần. Hồ sơ
  4. Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo 1. mẫu quy định. Bản sao các giấy tờ sau đây: - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm bản đồ hiện trạng vị trí (trường hợp thuê đất, thuê lại đất, góp vốn quyền sử dụng đất, mượn đất thì kèm theo 2. hợp đồng về giao dịch này); - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy tờ về tạo lập công trình xây dựng, gồm một trong các chứng từ sau: - Giấy phép xây dựng (hoặc Báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở), kèm Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành (trừ giấy phép xây dựng được cấp trước ngày 15/10/1993). -Trường hợp miễn giấy phép xây dựng, phải có một trong các chứng từ sau: 3. Quyết định duyệt dự án đầu tư xây dựng, Quyết định đầu tư dự án (kèm các chứng từ làm căn cứ phê duyệt), Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng. - Hợp đồng mua bán, tặng cho theo quy định, kèm theo chứng từ sở hữu công trình xây dựng của bên chuyển nhượng. - Văn bản đấu giá, Biên bản đấu giá tài sản hoặc bản án, quyết định của Tòa án có nội dung công nhận quyền sở hữu công trình xây dựng - Danh mục tài sản đã định giá để chuyển giao và thuộc tài sản cố định của
  5. Thành phần hồ sơ công ty cổ phần (tại thời điểm cổ phần hóa) có xác nhận của cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp theo phân cấp 4. Bản vẽ sơ đồ công trình xây dựng Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Thông tư số 13/2005/TT- 1. công trình xây dựng. Phụ lục số 02 BXD ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định
  6. Nội dung Văn bản qui định Điều kiện áp dụng đối với tổ chức: - Là tổ chức có đủ tư cách pháp nhân, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nghị định 1. - Có công trình xây dựng được tạo lập hợp pháp tại 95/2005/NĐ-CP Việt Nam thông qua đầu tư xây dựng, mua bán, nhận ngày... tặng cho, nhận thừa kế, đổi hoặc thông qua các hình thức tạo lập khác theo quy định của pháp luật.
nguon tai.lieu . vn