Xem mẫu

  1. 56T. Thủ tục Bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ 12/08/2009 56.1. Trình tự thực hiện: - Người mua nhà nộp hồ sơ xin mua nhà ở cho Bên bán nhà (Công ty kinh doanh nhà hoặc Uỷ ban nhân dân cấp quận nơi có nhà ở). Nếu người mua nhà có đủ điều kiện và hồ sơ thì Bên bán nhà viết Giấy biên nhận cho bên mua hẹn ngày đến đo vẽ, nhà và đất, xác định giá trị còn lại của nhà ở…Bên bán thực hiện kiểm tra hiện trạng nhà ở, tính giá bán của nhà ở theo quy định rồi trình Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền ký Quyết định bán nhà ở, lập dự thảo hợp đồng mua bán. - Bên bán mời bên mua đến thoả thuận về các điều khoản ghi trong hợp đồng. Nếu nhất trí thì hai bên tiến hành ký kết hợp đồng. - Người mua nộp tiền mua nhà theo quy định của hợp đồng đã ký kết, nộp lệ phí trước bạ và hoàn tất các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định. - Người mua đến nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. 56.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính 56.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ: - Đơn xin mua nhà ở - Bản sao Hợp đồng thuê nhà ở. b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 56.4. Thời hạn giải quyết: - Căn cứ theo quy định của địa phương. 56.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân 56.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Công ty Kinh doanh nhà hoặc UBND cấp quận.
  2. 56.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Quyết định bán nhà và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. 56.8. Lệ phí (nếu có): - Lệ phí trước bạ theo quy định của Chính phủ; - Phí hồ sơ, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định của địa phương. 56.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Đơn xin mua nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của địa phương 56.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 56.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Nghị định số 61/CP ngày ngày 05/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở .
nguon tai.lieu . vn