Xem mẫu

  1. Thông qua việc giảm thiểu gây phiền phức cho khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ Yêu cầu chính của khách hàng đối với dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp là doanh nghiệp có thể giúp đỡ họ có được sản phẩm đáng tin cậy và tiện lợi trong quá trình tiêu dùng. Vậy làm thế nào để thông qua việc giảm thiểu phiền phức cho khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ, xin xem kĩ giải pháp này.
  2. Có 2 điểm sai lầm Điểm sai lầm thứ nhất là nóng vội mong muốn có được thành công trong dịch vụ, dịch vụ quá coi trọng hình thức sẽ không có lợi cho tiêu dùng. Doanh nghiệp muốn thể hiện lợi thế dịch vụ thường tìm đủ mọi cách làm lớn giá trị phục vụ, cải thiện dư luận không tốt về dịch vụ, vô tình hay không vô tình đã đưa ra một số hạng mục dịch vụ đi xa với lợi ích trọng tâm. Tuy nhiên, một số hạng mục dịch vụ này không hề phù hợp với lợi ích trọng tâm của khách hàng, hoặc không đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhưng khách hàng phải thanh toán cho khoản này (giá thành phục vụ cuối cùng do khách hàng thanh toán). Kết quả cuối cùng là dịch vụ có tiếng tăm lớn, nhưng thị trường phản ứng lại bình thường, sức cạnh tranh và hấp dẫn suy giảm. Điểm sai lầm thứ hai là sự chậm trễ trong công việc dịch vụ, làm cho khách hàng không có được sự thuận tiện, đôi khi kết quả phục vụ còn làm cho khách hàng rơi vào hoàn cảnh khốn đốn. Căn cứ theo yêu cầu lợi ích trọng tâm của khách hàng, một dịch vụ tốt nên đặt sự cố gắng nhiều hơn vào khâu sản xuất trước khi khách hàng không hài lòng. Hiện nay trên thực tế, cách làm của rất nhiều doanh nghiệp chúng ta vẫn là “chất lượng không cao, dịch vụ yếu kém” (cho dù rất ít doanh nghiệp thừa nhận điều này); Trên lý thuyết, doanh nghiệp có thể bù đắp điểm yếu kém trước đó, có thể biến việc lớn thành việc nhỏ. Tuy nhiên trên thực tế, những điểm yếu kém trước đó thường không thể giải quyết và càng về sau càng khó giải quyết. Một việc nhỏ nếu không thể kịp giải quyết thỏa đáng sẽ nãy sinh sự bất mãn ngày càng lớn.
  3. Làm tốt sự việc một lần, duy trì sự phục vụ ổn định cũng là lợi thế trong cạnh tranh Để khách hàng cảm nhận được sự tồn tại dịch vụ của bạn là việc làm rất quan trọng, nhưng cũng phải có giới hạn. Doanh nghiệp nên cố gắng giảm thiểu phương thức phục vụ mang tính “nhiễu dân”.Ngoài ra, doanh nghiệp nên thiết lập quan niệm làm đúng và tốt công việc trong một lần duy nhất. Trong giai đoạn thiết kế sản xuất thì bắt đầu suy nghĩ mỗi tình tiết nhỏ và các loại vấn đề có thể phát sinh trong quá trình tiêu dùng của khách hàng, không nên quá ỷ lại vào phương thức mang tính bổ sung, chữa cháy, như vậy sẽ lộ ra càng nhiều vấn đề tồn tại khách hàng, đồng thời cũng sẽ tăng thêm giá thành phục vụ của doanh nghiệp. Chỉ khi dịch vụ có thể tạo ra giá trị sản phẩm vì khách hàng thì mới có thể sáng tạo ra giá trị cho doanh nghiệp Phục vụ tốt có thể đem đến giá trị gia tăng cao, các chi phí chi trả khi không làm tốt dịch vụ đều được tính vào giá thành. Dịch vụ của doanh nghiệp nảy sinh trong bối cảnh thị trường cạnh tranh, tự nhiên phải phục vụ. Nhưng, dù phải có nhu cầu cạnh tranh mới có thể cung cấp phục vụ tốt, phương hướng phục vụ cũng tạo ra giá trị cho khách hàng. Một dịch vụ có thể tạo ra giá trị cho khách hàng mới là dịch vụ tốt, dịch vụ mà không thể tạo ra giá trị cho khách hàng chỉ là “dịch vụ giả”, là một số biện pháp kinh doanh tiêu thụ
  4. “nhiễu dân” kém phẩm chất của doanh nghiệp, nhưng sớm muộn gì khách hàng cũng hiểu ra được (nếu khách hàng không thể tự hiểu ra, đối thủ cạnh tranh cụng sẽ thông báo cho họ), phục vụ như vậy cuối cùng sẽ gặp phải sự từ chối của khách hàng, doanh nghiệp sẽ nhận được sự coi thường từ phía khách hàng. 2 điểm sai lầm tồn tại trong hoạt động dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp là gì? Sự nóng vội thành công trong dịch vụ, dịch vụ quá coi trọng hình thức, không có lợi cho người tiêu dùng. Sự chậm trễ công việc phục vụ, làm cho khách hàng không thuận tiện kết quả dịch vụ lại khiến cho khách hàng rơi vào hoàn cảnh khốn đốn. Theo tuvannhansu.com