Xem mẫu

  1. Thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức đối với công ty cổ phần Thông tin Lĩnh vực thống kê:Thành lập và phát triển doanh nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Các bước Tên bước Mô tả bước 1. - Doanh nghiệp phải thông báo về người đại diện theo ủy
  2. Tên bước Mô tả bước quyền của cổ đông là tổ chức với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD. - Phòng ĐKKD nhận thông báo, trao giấy biên nhận cho 2. doanh nghiệp, lưu thông báo vào hồ sơ ĐKKD của doanh nghiệp và ghi vào sổ theo dõi. Hồ sơ Thành phần hồ sơ - Thông báo về người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức 1. của doanh nghiệp. Số bộ hồ sơ: 01 Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:Không
nguon tai.lieu . vn